Akupunktur kan minska upplevd smärta

2013 mars > lördag, mars-9-2013

En ny metaanalys har jämfört studier som genomförts för att undersöka effekter vid akupunkturstimulering på delar av hjärnan. Metaanalysen omfattade totalt 51 studier utförda med akupunktur och 10 studier med taktil stimulering. Författarna fann att akupunkturnålsstimulering befanns aktivera sensomotoriska kortikala nätverk, inklusive talamus, främre cingulum cortex och primära och sekundära somatosensoriska cortex, och avaktivering i limbiska-paralimbic hjärnbarkens nätverk, inklusive den mediala prefrontala cortex, caudatus , amygdala, bakre cingulate cortex, och parahippocampus, jämfört med kontrollstudierna som endast erhöll taktil stimulering. Slutsatsen är att upplevd smärta kan dämpas med hjälp av akupunktur.
 
Reference: ”Inserting Needles Into the Body: A Meta-Analysis of Brain Activity Associated With Acupuncture Needle Stimulation,” Chae Y, Chang DS, et al, J Pain, 2013 Feb 5; [Epub ahead of print]. (Address: Acupuncture and Meridian Science Research Center, Kyung Hee University, Seoul, Korea; Department of Brain Cognitive Engineering, Korea University, Seoul, Korea. E-mail: ybchae@khu.ac.kr ).

LÄS MER…

Fiskolja kan gynna patienter efter operation vid matstrupscancer

2013 mars > lördag, mars-9-2013

En pilotstudie med 60 patienter som led av matstrupscancer (uppdelat i 2 grupper) visade att tillskott med omega-3 fleromättade fettsyror gav betydligt minskade risker för inflammation (serum prokalcitonin nivå var märkbart lägre och CD4 (=) / CD8 ( +)-förhållande var markant högre i omega-3 gruppen på postoperativ dag 6). Gruppen som fick omega 3-tillskott hade även förbättringar i sina immunfunktioner efter operation vid matstrupscancer kirurgi. 
 
Reference: ”Fish oil-supplemented parenteral nutrition in patients following esophageal cancer surgery: effect on inflammation and immune function,” Long H, Yang H, et al, Nutr Cancer, 2013 Jan; 65(1): 71-5. (Address: State Key Laboratory of Oncology in South China, Department of Thoracic Surgery, Cancer Center, Lung Cancer Research Center , Sun Yat-sen University , Guangzhou, China).

LÄS MER…

Omega 3-tillskott kan minska kortisolfrisättningen

2013 mars > lördag, mars-9-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med manliga alkoholister inom rehabiliteringsprogram, syntes lägre kortisolnivåer vid intag fiskolja. Testpersonerna erhöll 3 veckor tillskott med fiskolja (60 mg / d EPA och 252 mg / d DHA) vilket var associerat med en minskning i kortisolnivåer under hela dagen. Lägre kortisolnivåer i detta sammanhang visar på minskad stress/ångest och lägre hypotalamus-hypofys-binjurebarkaktivitet. 
 
Reference: ”Fish oil supplementation reduces cortisol basal levels and perceived stress: A randomized, placebo-controlled trial in abstinent alcoholics,” Barbadoro P, Annino I, et al, Mol Nutr Food Res, 2013 Feb 6; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biomedical Science and Public Health, Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy).

LÄS MER…

Probiotika, effektivt vid behandling av bakteriell vaginos och andra vaginala infektioner

2013 mars > lördag, mars-9-2013

I en randomiserad, dubbelblind, multi-centrerad, placebokontrollerad studie som omfattar totalt 544 kvinnor med diagnosen vaginal infektion, syntes goda förbättringar vid intag probiotika. Studien visade att återställande till en balanserad vaginal mikrobiota återfanns hos 61,5 procent av patienterna som tog probiotika, jämfört med endast 26,9 procent av de patienter som var i placebogruppen. Testpersonerna följdes upp efter 44 dagar, och efter ytterligare 6 veckor. Vid 6-veckorsuppföljningen hade hälften av patienterna (51,5 procent) i probiotikagruppen och endast en femtedel (20,8 procent) av patienter i placebogruppen normal vaginal flora. 

Ett tips vid vaginal infektion är att doppa en tampong i lite vatten, och sedan i probiotika och föra upp för lokal behandling.
 
Reference: ”Efficacy of orally applied probiotic capsules for bacterial vaginosis and other vaginal infections: a double-blind, randomized, placebo-controlled study,” Vujic G, Jajac Knez A, et al, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2013 Feb 7; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Medical School, University of Zagreb, Zagreb, Croatia. E-mail: gvujic@hiim.hr ).

LÄS MER…

Laserakupunktur och LED Ljusbehandling effektivt vid behandling av allergisk rinit hos barn

2013 mars > lördag, mars-9-2013

I en randomiserad studie med 40 pediatriska patienter med perenn allergisk rinit (mellan 7 och 18 år gamla) påvisades goda effekter vid behandling med LED ljusterapi eller laserakupunktur. Testpersonerna följdes upp efter ett år och forskarna konstaterade att båda teknikerna är lika säkra, pålitliga, icke invasiva och framgångsrika.”
 
Reference:”Comparative study in the management of allergic rhinitis in children using LED phototherapy and laser acupuncture,” Moustafa Y, Kassab AN, et al, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013 Feb 7; [Epub ahead of print]. (Address: Otorhinolaryngology Unit, Department of Medical Laser Applications, National Institute of Laser Enhanced Sciences, Cairo University, Egypt)

LÄS MER…

Lågt vitamin D-status kopplat till ökad risk för typ 2-diabetes

2013 mars > lördag, mars-9-2013

I en studie med 9 841 personer, varav 810 utvecklade typ 2-diabetes (29 års uppföljning), syntes lägre 25 (OH) D koncentrationer hos de testpersoner som utvecklat diabetes. Denna slutsats styrktes även i en meta-analys.
 
Reference: ”Low 25-Hydroxyvitamin D and Risk of Type 2 Diabetes: A Prospective Cohort Study and Metaanalysis,” Afzal S, Bojesen SE, et al, Clinical Chemistry, 2013 Feb; 59(2): 381-391. (Address: Department of Clinical Biochemistry, Herlev Hospital, Copenhagen University Hospital, Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev, Denmark. E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk ).

LÄS MER…

Stöd upp binjurarna vid stress och utmattning (utbrändhet)

2013 mars > lördag, mars-9-2013

Stress är en av våra värsta hälsoproblem, då det verkar nedbrytande för kroppen. När vi stressar, skapas obalanser och slitage, samtidigt som våra binjurar får jobba oerhört hårt. All nedbrytning skapar oxidation (frisättning av fria radikaler) som i sin tur är en av de vanligaste bovarna vid svår sjukdom.

Varje gång vi stressar, frisätts vårt stresshormon (kortisol) från binjurarna. När binjurarna får jobba så hårt, slutar det med att de inte längre orkar producera rätt mängd kortisol, med resultatet att de blir utbrända och utmattade. Detta skapar stora problem och obalanser i kroppen, då kortisol inte bara används för att motverka stress. Kortisol används även för att väcka oss på morgonen, för att våra tarmrörelser skall fungera och för att släcka inflammationer m.m. Utbrända binjurar som inte längre producerar rätt mängd kortisol, kommer således bidra till att vi har svårt att komma ur sängen på morgonen, att våra mage/tarm sätts ur balans, och att det blossar upp inflammationer som kroppen inte själv kan hantera (då erhåller vi oftast kortison som substitut, vilket är ett förstadie till det kroppegna kortisolet).

Höga halter av kortisol i blodet, skapar även hormonella problem, då kortisol använder DHEA som byggnadsmaterial. DHEA ingår även i östrogen, varvid höga kortisolnivåer över tid, ger brist på östrogen. Här har ni anledningen till att mensen försvinner vid hård stress, självklart i samband med att kroppen ställer in sig på att en stressad kropp inte är lämplig att bi gravid. Sekundär risk med lågt östrogen, är främst att vårt skydd mot våra kärl minskar avsevärt. Östrogen har annars en skyddande effekt av våra kärl, vilket är anledningen till att kvinnor oftast har mindre risker för kärlsjukdomar innan menopaus. Vid låga östrogennivåver, finns således inget bra kärlskydd, samtidigt som stress oftast ger ökat intag av sockerrika produkter, och således ett högt (eller obalanserat) blodsocker som skapar oxidation i kärlväggarna (här skyddar kolesterol mot sockret, och i de små inflammationer som uppstår på kärlväggarna, ansamlas plack, vilket bidrar till åderförkalkning).

Utbrända binjurar har alltså långt mycket större påverkan på kroppen, än endast de symtom som först kan anas. När vi stressar drar kroppen i handbromsen, vilket även innebär att andra funktioner stannar av, såsom sköldkörteln. Ett annat sekundärt symtom är därmed att kroppen spar på energi, vilket medicinskt sett innebär en nedsatt sköldkörtel.

För att motverka stress behöver man, liksom i alla sjukdomslägen, söka efter anledningen till att hela sjukdomsförloppet startade. Binjurarna behöver stödjas upp, och då de blir starkare och friskare, så kommer även resten av symtomkedjan att justeras och fungera som den ska. Binjurarna återhämtar sig relativt snabbt och efter 3-4 dagars rejäl vila brukar de flesta känna sig piggare. Dock så återgår merparten av oss till vår gamla livsstil och vårt gamla tempo, vilket gör att vi snabbt bränner ut dem igen. Det viktiga är, att förutom att stödja upp binjurarna med binjurestöd, även förändra den stress som vi har omkring oss.

Ett bra sätt för stresshantering är att meditera, använda mental träning, avslappningsövningar och att eliminera det som stressar kroppen och sinnet, oavsett om det är fysiskt eller mentalt. Det är lätt att ignorera det kroppen talar om för oss, men just vid stress, så blir stresströskeln sämre och sämre desto längre vi väntar med att förändra det som är nödvändigt. Viktigt faktorer för att hjälpa binjurarna till återhämtning är även att sova ordentligt, gärna mellan 22-06, då kroppens återhämtning är maximal. Eftersom träning och pulshöjande aktivitet frisätter kortisol, bör all fysisk aktivitet begränsas till lugna promenader (låg puls) tills dess att binjurarna har återhämtat sig. Hård träning krämar ut det sista ur binjurarna, vilket oftast innebär att en person med utbrändhetssymtom kan behöva vila eller sova efter ett träningspass.

Förutom binjurestöd (främst örter som ashwaganda och astragalus), bör man alltid komplettera med de mineraler som aktiverar vårt parasympatiska nervsystem (AV-knappen), då dessa har en lugnande effekt jämfört med de mineraler som aktiverar vårt sympatiska nervsystem (PÅ-knappen). Vid långvarig stress bränner vi avslappningsmineraler som magnesium och zink, och även B-vitaminer. Samma näringsämnen är nödvändiga för att slappna av, för avgiftning i levern, för att konvertera (omvandla) fetter m.m. Det uppstår en ond cirkel, då stressen bränner de mineraler som vi behöver för slappna av. Om vi sedan äter mycket socker för att orka stressen (och för att stress ökar vårt behov av snabb energi), så bränner vi ännu mer av just dessa mineraler. Binjurestödet behöver således kompletteras med zink, magnesium och B-vitaminkomplex, i kombination med en förändrad och mer lugn, harmonisk livsstil.”

LÄS MER…

1 2
22 st på 2 sidor
FörstaSista