Multivitaminer kan öka minnet, visar ny studie

2011 november > måndag, november-14-2011

En daglig multivitamin- och mineral baserad på växtbaserade beståndsdelar kan förbättra minnet hos äldre kvinnor enligt en ny randomiserad Australiensk kontrollerad studie.

Studien baserades på testpersoner som fick inta multivitamin och mineral under sexton veckors tid. Multitillskottet innehöll vitaminer, mineraler, antioxidanter och växtextrakt och visade på signifikanta förbättringar i det fysiska arbetsminnet. Studien publicerades i tidsskriften psykofarmakology.

Source: Psychopharmacology
Published online ahead of print, doi: 10.1007/s00213-011-2481-3
“Memory improvements in elderly women following 16 weeks treatment with a combined multivitamin, mineral and herbal supplement – A randomized controlled trial”
Authors: H. Macpherson, K.A. Ellis, A. Sali, A. Pipingas

LÄS MER…

Allt för hälsan-favoriter

2011 november > måndag, november-14-2011

Nu är årets hälsomässan slut och det har varit 4 fantastiska dagar, med underbara möten, härliga människor och inspiration inom hälsa. En av mina favoriter, Klean Kanteen var med på mässan. De säljer kemikaliefria vattenflaskor i rostfritt stål. En annan favorit var Pukka-seriens nya hudvårdslinje som lanserades av Biofood. Deras Uplifting Toner med Organic Rose och Orange Flower är helt helt underbar. Sen hittade jag en helt underbar jordningsplatta som jag letat efter, så nu letar jag jordade eluttag för fulla muggar… ;)

Mina sista superfavoriter från mässan är raw fiber som är baserad på 15 råa, ekologiska superfoods som groddade frön och baljväxter och raw meal som innehåller 26 råa ekologiska superfoods, groddar och grönt. Raw meal ger 33 gram protein, 14 gram fibrer och  4 gram nyttiga fettsyror per portion samt 20 ”Vitamin Code”-vitaminer och mineraler. Dessa är verkligen ett helt, helt fantastiskt tillskott som kommer från Clearlife :)

Med på mässan fanns även mina underbar a raw food-vänner Catherine och Micke, som driver raw food-middagar och alla de tidningar som jag jobbar för, som STARK, HÄLSA, Näringsmedicinsk tidsskrift och Kroppsterapeuten.

Missa inte nästa års mässa… Den kommer nog bli ännu roligare, mysigare och energifylld :)

LÄS MER…

Övervikt hos barn ökar i Malmö

2011 november > lördag, november-12-2011

Igår skrev Dagens medicin om att barnfetman ökar i Malmö och att var fjärde tioåring i Malmö är överviktig.Enligt stadens folkshälsoenhet så går arbetet åt helt fel håll, vilket är oroande. Vi talar ofta om att barnfetman har minskat, vilket alltså inte stämmer. Det är nog inte heller så enkelt, eftersom vi ofta mäter vikten med BMI. Ett barn som sitter mycket still och väldigt lite muskler på kroppen kan ju alltså få lågt BMI även om han/hon har mycket fett på kroppen. Läs mer på Dagens Medicin.

Om barnhälsa:
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.kostkoll.se

LÄS MER…

D-vitamin för sänkta parathormon och ökade D-vitaminnivåer

2011 november > söndag, november-6-2011

En irländsk observationsstudie visar att D-vitamin som ensamt tillskott är lika effektivt som kombinationstillskott med både kalcium och vitamin D. Studien baserades på äldre människor som behövde återställda serum D-vitaminnivåer. Forskarna jämförde effekten av vitamin D ensamt samt effekten av vitamin D i kombination med kalciumtillskott. Markörer som mättes var D-vitamin nivåer, benprofil och parathormonnivåerna. Alla patienter var kvinnor över 65 år gamla och alla bodde i egna boenden ute i samhället eller på långvårdsinstitutioner.

Försökspersonerna fick antingen 800 IE av vitamin D3 eller ett sammansatt tillskott av 800 IU vitamin D3 och 1000 mg kalcium. Serum 25-hydroxi-vitamin D, parathormon, kalcium, fosfat och alkaliska fosfatasnivåer bedömdes vid studiens start och efter 3 månaders behandling. Serum 25-hydroxi-vitamin D-nivåerna ökade från 25 till 79 nmol / L hos de som behandlades med vitamin D ensamt och från 35 till 70 nmol / L hos de som behandlats med vitamin D i kombination med kalcium. Serum PTH-nivåerna sjönk med ungefär lika mycket i båda grupperna.

Läs mer om D-vitamin och forskning om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference: ”Vitamin d supplementation versus combined calcium and vitamin d in older female patients – an observational study,” Dinizulu T, Griffin D, et al, J Nutr Health Aging. 2011; 15(8):605-8. (Address: E. Mulkerrin, Department of Medicine for the Elderly, University Hospital Galway, Galway, Ireland. E-mail: eamon.mulkerrin@hse.ie ).  

LÄS MER…

Omega 3 fettsyror kan ge bibehållen vikt och fysik vid cancer, kirurgiska ingrepp och intensivvård

2011 november > söndag, november-6-2011

En systematisk litteraturgenomgång har undersökt effekter av oralt, enteralt och parenteralt intag av omega-3 fettsyror hos patienter med cancer eller hos patienter som genomgår kirurgiska ingrepp eller intensivvård. Forskarna fann att omega-3 fettsyror kan bidra till att bibehålla kroppens vikt och patientens livskvalitet, även om de inte direkt kan påverka sjukdomstillståndet.

Tillskott av omega 3 gav även minskad längd för sjukhusvistelse hos de som opererats och/eller behandlats med intensivvård. Genomgången visade på positiva effekter vid omega 3-tillskott, både vid cancer, kirurgisk onkologi och vid intensivvård.

Reference: ”Omega-3 PUFAs in cancer, surgery, and critical care: a systematic review on clinical effects, incorporation, and washout of oral or enteral compared with parenteral supplementation,”  van der Meij BS, van Leeuwen PA,  Am J Clin Nutr, 2011 Sep 21. [Epub ahead of print]. (Address: Department of Nutrition and Dietetics, Internal Medicine and the Department of Surgery, Amsterdam, Netherlands. E-mail:
pam.vleeuwen@vumc.nl ). 

LÄS MER…

Hjärtfunktion, karnitinnivåer och ökade risker för hjärtsjukdom vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

2011 november > söndag, november-6-2011

En ny studie utvärderade hjärtfunktionen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och undersökte patienternas risker för hjärt-och kärlsjukdomar samt för korrelation med karnitin. 20 patienter med IBD jämfördes med 18 friska testpersoner med samma kön och ålder. Studien tod hänsyn till personlig och familjär historia, en gedigen fysisk undersökning, standard-EKG och ultraljud. Utvärderingen inkluderade även en komplett panel av parametrar för nutritionsstatus och serumnivåer av fri karnitin och dess estrar.

 Isovaleryl-karnitin, tiglyl-karnitin, octenoylcarnitine och decanoyl-karnitin befanns vara betydligt lägre hos de patienter som led av IBD. Signifikanta korrelationer fanns mellan vissa karnitinestrar och ekokardiografiska parametrar även om det totala och fria karnitinet var väldigt lite förhöjt hos de patienter som hade IBD. Brist på vissa isoformer av karnitin, särskilt de som estrar med korta fettsyror kan spela en viktig roll vid hjärt- kärlsjukdom och IBD. Ökat intag av karnitin skulle således kunna hjälpa dessa patienter, både för motverkad inflammation och för att minska risk för hjärt- kärlsjukdom.

Reference: ”Cardiac involvement in Inflammatory Bowel Disease: role of acylcarnitine esters,” Danese C, Cirene M, et al, Clin Ter, 2011 Jul-Aug; 162(4):e105-9. (Address: Department of Clinical Sciences, Policlinico Umberto I, Sapienza University of Rome, Italy. E-mail: chiara.danese@uniroma1.it ).   

LÄS MER…

D-fagomine sänker blodsockret, minskar risk för övervikt och modulerar patogena bakterier

2011 november > söndag, november-6-2011

Forskare i Barcelona har utfört en studie på d-fagomine, då som del av behandling för att minska risker för utvecklad insulinresistens, övervikt och överskott av potentiellt patogena bakterier. Forskarna undersökte upptaget av socker i tarmen, hur blodsockret påverkades samt hur bakterierna påverkade tarmslemhinnan. Studiens resultat visade att d-fagomine, som livsmedelsingrediens, kan användas för att minska de hälsorisker som finns vid överdrivet intag av snabba kolhydrater, eller vid påverkan av potentiellt patogena bakterier.
 
Reference: ”d-Fagomine lowers postprandial blood glucose and modulates bacterial adhesion,”  Gómeza L, Molinar-Toribioa E, et al, British Journal of Nutrition, 2011 Oct 3; 1-8 [Epub ahead of print]. (Address: Bioglane SLNE, Tavern 17, 08006 Barcelona, Spain. E-mail: joseplluis.torres@iqac.csic.es ). 

LÄS MER…

Probiotika kan minska den totala kolesterolnivån

2011 november > söndag, november-6-2011

En ny metaanalys visar att probiotisk kost kan minska nivåerna av totalkolesterol och LDL-kolesterol, Metaanalysen baserades på randomiserade kontrollerade studier som utvärderade effekter av probiotikans påverkan på blodfetter. I analysen inkluderades data från 13 studier med 485 deltagare, som alla hade gränsfall till för höga kolesterolnivåer och/eller normala kolesterolnivåer.

Resultaten visade att en kost rik på probiotika minskar totalkolesterol och LDL-kolesterol i plasman hos de testdeltagare som hade höga, gränsfall till höga och/eller normala kolesterolnivåer.

Tänk på att probiotikans effekter minskar när du har höga halter järn i tarmen, såsom vid inflammation. Vid inflammation tas inte järnet upp, utan samlas i tarmen och hämmar därmed den goda tarmfloran och effekten från probiotika. Forskning visar att effekten kan hämmas med så mycket som 50 procent.

Reference: ”Influence of consumption of probiotics on the plasma lipid profile: A meta-analysis of randomised controlled trials,” Guo Z, Chen W, et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2011 Sep 17 [Epub ahead of print]. (Address: State Key Laboratory of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, PR China. E-mail: weichen@jiangnan.edu.cn  ).   

LÄS MER…

Bovete kan sänka kolesterol och markörer för inflammation

2011 november > söndag, november-6-2011

En dubbelblind, crossover-studie visar att intag av bovete och bovetekakor kan minska kliniska markörer för kolesterol och inflammation. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper som antingen konsumerade bovetekakor med lågt innehåll (16,5 mg) eller bovetekakor med högt innehåll (359,7 mg) under två veckors tid. Grupperna bytte sedan och konsumerade den andra typen av kakor dagligen under ytterligare två veckors tid.

Kliniska markörer relaterade till hjärt- kärlsjukdomar och lägre luftvägsinflammation, lungfunktion och subjektiva andningsbesvär övervakades. Den grupp som intog bovetekakor med högt innehåll minskade sina serumnivåer av myeloperoxidas (MPO) med en faktor på 0,84. Totalt (lågt och högt intag tillsammans), så erhöll detta en minskning med totalt serumkolesterol och HDL-kolesterol under studietiden samt en markant förbättrad lungkapacitet. MPO är en indikator för inflammation.  

Graden av minskning i total- och HDL-kolesterolnivåer var likartad hos de personer som hade lågt respektive högt BMI. Sammanfattningsvis kan alltså bovete minska markörer för inflammation, samt minska kolesterolhalterna i blodet.

Reference: ”Eating buckwheat cookies is associated with the reduction in serum levels of myeloperoxidase and cholesterol: a double blind crossover study in day-care centre staffs,” Wieslander G, Fabjan N, et al, Tohoku J Exp Med, 2011; 225(2):123-30. (Address: Department of Medical Science, Occupational and Environmental Medicine, Uppsala University, University Hospital, Uppsala, Sweden. E-mail: gunilla.wieslander@medsci.uu.se ). 

LÄS MER…

DHA-tillskott kan öka immunförsvaret hos spädbarn

2011 november > söndag, november-6-2011

Forskare studerade 60 gravida israeliska kvinnor, där en grupp kvinnor fick 400 mg  DHA per dag från den tolfte graviditetsveckan och fram till slutet av den fjärde förlossningsmånaden. Alla mammor konsumerade en diet som sannolikt innehöll tillräckligt med DHA och alla spädbarn ammades uteslutande i 4 månader. Vid 4 månaders ålder testades spädbarnens blod för fullständigt blodstatus (CBC) samt deras antikroppar och nivåer av immunglobulin och lymfocyter.

Medicinskt förklarat, så skilde sig CD4 och lymfocyter inte mellan grupperna, men CD4CD45RA/CD4 (naiva celler) befanns signifikant högre hos de spädbarn som befann sig i den grupp mammor som erhöll DHA. Andelen CD4- och CD8-celler som producerar IFN (g) var signifikant lägre i i gruppen som erhöll DHA, men det fanns inga skillnader mellan proportionerna av IL4-producerande celler.

Sammanfattningsvis, så kan DHA-tillskott under graviditeten ge ökad och förbättrad immunologisk respons hos spädbarnen. 
 
Reference:”DHA Supplementation during Pregnancy and Lactation Affects Infants’ Cellular but Not Humoral Immune Response,” Granot E, Jakobovich E, et al, Mediators Inflamm. 2011;2011:493925 (Address: Department of Pediatrics, Kaplan Medical Center, P.O. Box 1, Rehovot, Israel. ettie_g@clalit.org.il)

LÄS MER…

Kemoterapi i kombination med curcumin kan öka överlevnad vid pankreascancer

2011 november > söndag, november-6-2011

Forskare i Japan har utvärderat säkerheten kring en kombinationsbehandling med curcumin och kemoterapi och fann goda resultat. Gemcitabin-resistenta patienter med pankreascancer fick 8 g curcumin oralt dagligen i kombination med gemcitabin kemoterapi. Utvärderingen inkluderade 21 patienter.

Medianefterlevnaden av de patienter som erhöll oral curcumin var 100 procent och ingen intolerans eller dosbegränsande toxicitet observerades från curcumin. Medianöverlevnaden efter påbörjad curcuminbehandling var 161 dagar och 1-års överlevnaden var 19 procent. Plasmanivåer av curcumin varierade från 29 till 412 ng / ml.

Forskarna hävdar att denna kombinationsbehandling med 8 g oralt curcumin dagligen i kombination med gemcitabin-baserad kemoterapi är en säker och genomförbar behandling av patienter med pankreascancer. Sannolikt beror den positiva effekten på att curcumin, effektivt minskar inflammation och inflammationstillstånd.

Reference: ”A phase I/II study of gemcitabine-based chemotherapy plus curcumin for patients with gemcitabine-resistant pancreatic cancer,” Kanai M, Yoshimura K, et al, Cancer Chemother Pharmacol, 2011 Jul; 68(1):157-64. (Address: Outpatient Oncology Unit, Kyoto University Hospital, 54 Shogoin-Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8507, Japan. E-mail:
kanai@kuhp.kyoto-u.ac.jp ).   

LÄS MER…

L-lysin vid herpes, borrelia och schizofreni

2011 november > onsdag, november-2-2011

Det är många som mailar mig och frågar om borrelia och hur man bäst kan hjälpa kroppen vid en borreliainfektion. Generellt sätt så producerar herpesvirus (herpes simplex) argininrika proteiner och borrelia producerar ammoniak. Herpes behöver således arginin för att reproducera sig, vilket innebär att en argininfattig miljö, också minskar risk för herpesvirusets förökning. När borrelia orsakar ammoniak, så sväller hjärnan och vi får energibrist.

Det positiva med L-lysin vid dessa sjukdomar är att det hindrar förökning av herpesvirus genom att blockera upptaget av L-arginin i tarmen. Det minskade upptaget av larginin, minskar även syntetisering av kväveoxid som i sin tur minskar symtom vid schizofreni. Sänkt larginin minskar alltså symtom från både herpes och schizofreni.  

LÄS MER…

650 miljoner ska stärka skolhälsovård och elevvård

2011 november > tisdag, november-1-2011

Idag fick jag ett pressmeddelande skickat till mig mail, där regeringens nya satsning på skohälsovård och elevvård beskrivs. Fler anställda i skolhälsovården, fortbildning av skolpersonal och en informationskampanj om näringsriktig skolmat är det som ingår i den 650 miljoner kronor stora satsning som regeringen presenterade idag. Tanken är att kommuner och skolhuvudmän skall kunna söka pengar för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger.

Pengar skall också placeras till fortbildning för personal inom elevhälsan, med särskild inriktning för personal på skolor i de områden som är extra utsatta socialt. Det skall även ingå fortbildning för personal som på olika nivåer ansvarar för skolmåltiderna såsom kökspersonal, kostchefer och upphandlingsansvariga samt en informationskampanj om vad näringsriktig skolmat är.

Utöver inriktningen mot kost och mat, så skall ekonomi tilldelas idrottslärare, främst för att öka simkunnigheten bland eleverna samt för att elevhälsan skall utvärderas.

Jag blev så glad att mina ögon tårades när jag läste om detta beslut och om den prioritering som regreringen gör för allas vår barnhälsa. Det känns verkligen som att det finns hopp för våra barn och deras välmående och jag hoppas av hela mitt hjärta att pengarna kommer att avnändas klokt.  

Läs mer om beslutet: Regeringen

Mer om barnhälsa:

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.gravidkost.se
www.familjetipset.se
www.elitkoll.se
www.zarahssida.se
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.somn-skolan.se

LÄS MER…

1 3 4
60 st på 4 sidor
FörstaSista