MRSA: Antibiotika har ökat igen… Utvecklar resistens hos bakterier i vårt svalg, dår tarm och hud..!

Antibiotika har diskuterats som ett stort problem i och med den ökade resistensen mot antibiotikan. Under flera års tid har antibiotikaanvändandet minskat, främst på grund av tydliga direktiv från vår regering, där minskad användning sågs som en nödvändighet. Nu visar dock siffrorna att användningen har ökat igen.

Vi människor har en övertro till antibiotika och generellt sett, så används den både för allvarliga och mindre allvarliga infektioner. Problemet är att de infektioner som är små, istället bör vilas ut och tas omhand av kroppens egna försvar. Antibiotika kan användas för allvarligare, dödliga infektioner och/eller om immunförsvaret inte själv klarar att läka ut infektionen.  

Antibiotikakurer utvecklar resistens även hos bakterier vi behöver ha naturligt i vårt svalg, vår tarm och som vi har på huden. Resistensen kan sitta i cirka ett år och under den tiden kan en helt vanliga infektioner bli mycket svårbehandlade.  

Källa: Svd

www.friskabarn.se