Skicka MRSA: Antibiotika har ökat igen… Utvecklar resistens hos bakterier i vårt svalg, dår tarm och hud..! till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha