Del 1: Föreläsning om vad som är viktigt när man gör ett födoämnestest, vad som skiljer olika labb och varför ett födoämnestest innehåller olika antikroppar.

Föreläsning med Zarah Öberg och Linda Rahbek, om födoämnestester och födoämnesintoleranser.