Skicka Del 1: Föreläsning om vad som är viktigt när man gör ett födoämnestest, vad som skiljer olika labb och varför ett födoämnestest innehåller olika antikroppar. till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha