Kost med högt proteinintag och lågt kolhydratintag kan minska symtom på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

2012 januari > torsdag, januari-19-2012

I en kontrollerad, sex månaders studie utförd på 57 kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), visade en proteinrik kost på stora förbättringar av sjukdomens symtom. Den kosthållning som användes i studierna låg på 40 procent energi från protein och 30 procent energi från fett. Kosthållningen gav ökad viktminskning (medelvärde: 4,4 kg) och ökad förlust av kroppsfett (medelvärde: 4,3 kg) jämfört med de kvinnor som följde en standardproteindiet med 15 procent energi från protein och 30 procent energi från fett. Studierna utfördes under 6 månaders tid och visade att en proteinrik kost, gav minskade symtom på PCOS.
 
Reference:”Effects of increased dietary protein-to-carbohydrate ratios in women with polycystic ovary syndrome,” Sorensen LB, Soe M, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Jan; 95(1): 39-48. (Address: Department of Human Nutrition, Centre for Advanced Food Studies, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, and the Gynaecological Clinic Taastrup, Taastrup, Denmark).

LÄS MER…

Coenzym Q10 för lindring/behandling av Parkinsons sjukdom

2012 januari > torsdag, januari-19-2012

En stor Cochrane-översikt, baserad på randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier med 452 patienter, visar på goda effekter från Q10 vid Parkinsons sjukdom. Översiktens studier jämförde coenzym Q10 med placebo hos de patienter som led av tidig Parkinsons eller i mitten av sjukdomsutvecklingen.

Resultaten visade att låga doser av coenzym Q10 (1200 mg / d) under en period av 16 månader tolererades väl och samtidigt var förenat med förbättringar i patienternas dagliga aktiviteter.  
 
Reference:”Coenzyme Q10 for Parkinson’s disease,” Liu J, Wang L, et al, Cochrane Database Syst Rev, 2011 Dec; [Epub ahead of print]. (Address: of Geriatric Neurology, Chinese PLA General Hospital, Fuxinglu 28, Beijing, China, 100853).

LÄS MER…

DHA från algolja kan förbättra lipidprofilen

2012 januari > torsdag, januari-19-2012

I en systematisk genomgång av randomiserade kontrollerade studier analyserades tillskott med algolja och riskfaktorer med hjärt- kärlsjukdomar. Studien baserades på 11 studier med 485 friska försökspersoner som alla fick DHA från algolja. Algolja är en rik källa till omega-3 fettsyror och passar bra för de som inte får i sig tillräckligt med omega 3 från exempelvis fet fisk.

Resultatet visade på minskade serumtriglycerider (-0,20 mmol / L) och ökning av HDL-kolesterol (0,07 mmol / l) samt minskning av LDL-kolesterol (0,23 mmol / l). den genomsnittliga dosen av algolja låg på 1,68 g alger per dag.
 
Reference:”A Meta-Analysis Shows That Docosahexaenoic Acid from Algal Oil Reduces Serum Triglycerides and Increases HDL-Cholesterol and LDL-Cholesterol in Persons without Coronary Heart Disease,” Bernstein AM, Ding EL, et al, J Nutr, 2012 Jan; 142(1): 99-104. (Address: Wellness Institute of the Cleveland Clinic, Lyndhurst, OH, USA. E-mail: bernsta2@ccf.org ).

LÄS MER…

Tillagning av rött kött kan öka riskerna för papillär njurcellscancer

2012 januari > torsdag, januari-19-2012

I denna stora, prospektiva undersökning av köttintag påvisades ökade risker för njurcancer vid intag av tillagat rött kött. Undersökningen baserades på 492 186 personer som följdes upp under 9 års tid. Under testperioden identifierades 1814 fall av njurcancer (498 personer med klarcellig njurcancer och 115 personer med papillär adenokarcinom). Intag av rött kött  (62,7 g kontra 9,8 g) ökade riskerna för njurcancer, specifikt kopplat till de föreningar som bildas vid matlagning.

BaP (benso (a) pyren) är en markör för PAH och PhIP (fenyl-imidazo [4,5-b] pyridin). Intag av BaP och PhIP förknippas med 20-30 procent ökad risk för njurcancer och en tvåfaldigt ökad risk för papillär njurcancer. Resultatet visar att intag av rött kött kan öka riskerna för njurcancer genom ökning av pyren och PhIP.

Reference:”Large prospective investigation of meat intake, related mutagens, and risk of renal cell carcinoma,” Daniel CR, Cross AJ, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Jan; 95(1): 155-62. (Address: Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, NIH, Department of Health and Human Services, Rockville, MD, and AARP, Washington DC, USA).

LÄS MER…

Järn och folsyra kan förbättra överlevnad hos nyfödda

2012 januari > torsdag, januari-19-2012

I en studie med data från 52 917 nyfödda spädbarn syntes tydlig koppling mellan spädbarnsdöd och mammans intag av järn och folsyra. Riskerna för dödsfall hos barn under 5 år reducerades med så mycket som 34 procent när modern konsumerade järn-och folsyratillskott.
 
Reference:”Iron and folic acid supplements in pregnancy improve child survival in Indonesia,” Dibley MJ, Titaley CR, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Jan; 95(1): 220-30. (Address: Sydney School of Public Health, University of Sydney, New South Wales, Australia).

LÄS MER…

Låg vitamin D-status kan öka riskerna för dödlighet

2012 januari > torsdag, januari-19-2012

En nyligen utförd meta-analys, baserad på prospektiva kohortstudier, visar kopplingen mellan vitamin D-status och ökad risk för mortalitet. Studierna undersökte D-vitamin i blodet på ett icke-linjärt sätt, med optimala koncentrationer mellan 75 och 87,5 nmol / L.

Resultatet från 14 prospektiva kohortstudier med 5562 dödsfall (baserat på 62 548 testpersoner) visade på ökad risk för dödlighet med 0,71 för högst 25 (OH) D-nivå kontra den lägsta.  

Reference:”Vitamin D deficiency and mortality risk in the general population: a meta-analysis of prospective cohort studies,” Zitterman A, Iodice S, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Jan; 95(1): 91-100. (Address: Clinic for Thoracic and Cardiovascular Surgery, Heart Centre North Rhine-Westphalia, Ruhr University Bochum, Bad Oeynhausen, Germany).

LÄS MER…

Boosta immunförsvaret med C-vitaminrika tranbär

2012 januari > måndag, januari-16-2012

Tranbär tillhör ljungväxterna och det släkte som kallas för skogsbär. I Sverige finns två olika tranbärsarter, dvärgtranbär och de vanliga tranbär som är vanligast för oss människor att plocka. Växten får fantastiska röda, nästintill rosa bär, och är lågväxande med en rödbrun stam. Främst ser man tranbärsväxten på öppna mossar och myrar. Tranbär mognar sent på hösten och de färggranna bären är en av våra mest C-vitaminrika källor. 

Tranbär innehåller proantocyanidiner (PAC), den sorts flavonoider som har en unik molekylär struktur. Strukturen återfinns inte hos några andra bär än just tranbär.

LÄS MER…

D-vitamin för bättre immunförsvar

2012 januari > måndag, januari-16-2012

D-vitamin är en fettlöslig vitamin, som fungerar som ett prohormon i kroppen. Omvandling av D-vitamin sker i huden, då hudens kolesterollager bestrålas av solens UVB-strålar. Mellan höst- och vårdagjämning är omvandlingen nästintill obefintlig p.g.a. solens strålar står så pass lågt. Faktorer som också spelar in är att vi är inomhus mer under vinterhalvåret, samt att vi täcker merparten av vår kropp med kläder.

D-vitamin finns i t ex fet fisk (D3) samt i vegetariska källor som kantareller (D2). Det vegetabiliska D-vitaminet kräver omvandling i kroppen, vilket innebär att det inte är lika effektivt som det redan omvandlade D3-vitaminet. Fet fisk är således en bra källa förutsatt att fisken har odlats utan tak och/eller är viltfångad. Fisk som odlas i bassäng, under tak har inte lika mycket D-vitamin och/eller ingen D-vitamin alls.

För att få upp nivåerna av D-vitamin behövs tillskott under sen höst, vinter och tidig vår. D-vitamin lagras i cirka 3 månader och merparten av oss lider brist redan i oktober/november. Komplettera kosten med D-vitamintillskott mellan oktober och april, eller allra helst året om.

Läs mer om D-vitamin och studier om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

LÄS MER…

Världens största frö, världens största bär och världens största ört

2012 januari > lördag, januari-14-2012

Här kommer lite roligt vetande, som kanske kan inspirera er som älskar frukt, grönt och bär.. :)

Visste ni t ex att pumporna tillhör squashfamiljen och är världens största frukt men att det i vissa fall även kan finnas jackfrukter som är större. Jackfrukten kan i extremfall, bli upp till 45 kilo tung. Världens största frö är dubbelkokosnöten och bananplantor är världens största örter…

Visst är det fantastiskt med naturens härligheter… ;)

LÄS MER…

Multivitamin kan förbättra behandlingsresultat vid cancerbehandling

2012 januari > fredag, januari-13-2012

En studie på 2236 kvinnor som alla lider av tidigt diagnostiserad bröstcancer, visar att intag av multivitamin kan öka effekten av behandling. Studien pågick mellan år 1997 och 2000, där kvinnorna delades in i tre grupper. Grupp ett fick enbart strålning, grupp två fick enbart strålning och cytostatika, och av grupperna fick multivitamin i kombination med medicinsk behandling.

Förutom att behandlingen var mer effektiv vid intag av multivitamin, så ökade även kvinnornas fysiska aktivitet och deras risk för död minskade markant. Den grupp som åt multivitamin redan innan diagnos löpte 54 procent risk för död, medan de som började med multivitamin efter diagnosen löpte en ökad risk med 72 procent. 
 
Reference:”Multivitamin use and breast cancer outcomes in women with early-stage breast cancer: the Life After Cancer Epidemiology study,” Kwan ML, Greenlee H, et al, Breast Cancer Res Treat, 2011 Nov; 130(1): 195-205. (Address: Division of Research, Kaiser Permanente, Oakland, CA 94612, USA. E-mail: Marilyn.L.Kwan@kp.org ).

LÄS MER…

Tillskott med folsyra under tidiga graviditet, kan minska riskerna för allvarlig språkförseningen hos barn

2012 januari > fredag, januari-13-2012

En ny studie visar att de gravida kvinnor som tar tillskott med folsyra under graviditetens första del, också löper minskad risk för att föda barn som lider av språkförsening. Studien är en prospektiv observationsstudie som har analyserat data från 38 954 barn födda före 2008 och som bygger på 3-års uppföljning med frågeformulär inkluderat information om deras användning av folsyratillskott. Studien har tagit hänsyn till om folsyra tillförts i intervallet från 4 veckor före befruktningen och med 8 veckor efter befruktningen. 
 
Reference:”Folic acid supplements in pregnancy and severe language delay in children,” Roth C, Magnus P, et al, JAMA, 2011 Oct 12; 306(14): 1566-73. (Address: Division of Mental Health, Norwegian Institute of Public Health, PO Box 4404, Nydalen, 0403 Oslo, Norway. E-mail: christine.roth@fhi.no ).

LÄS MER…

Motion och aminosyror kan öka den fysiska funktionen hos äldre

2012 januari > fredag, januari-13-2012

I en randomiserad kontrollerad studie med 155 kvinnor i åldrarna 75 år och äldre, påvisades att intag av aminosyror och utövande av motion gav markant ökning av fysisk förmåga. Alla kvinnor bodde i Japan och randomiserades till en av fyra grupper. 

Grupp ett utövade motion tillsammans med aminosyror, grupp två utövade endast motion, grupp tre intog endast aminosyror medan grupp fyra fick genomgå en hälsoutbildning. Behandlingen bestod av två motionstillfällen per vecka med 60 minuters träningsprogram samt tillskott med aminosyror (3 g en leucin-rika essentiella aminosyror) två gånger per dag under 3 månaders tid.

Studiens resultat visade att motion tillsammans med aminosyror gav störst fördelar, särskilt när det gällde benens muskelmassa och mätning av knästyrka.

Reference:”Effects of Exercise and Amino Acid Supplementation on Body Composition and Physical Function in Community-Dwelling Elderly Japanese Sarcopenic Women: A Randomized Controlled Trial,” Kim HK, Suzuki T, et al, J Am Geriatr Soc, 2011 Dec 5; [Epub ahead of print]. (Address: Research Team for Promoting Independence of the Elderly, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Tokyo, Japan).

LÄS MER…

Katekiner i grönt te ger minskat totalt kolesterol och LDL-kolesterol

2012 januari > fredag, januari-13-2012

En systematisk genomgång och metaanalys av randomiserade, kontrollerade studier som utvärderar sambandet mellan grönt te-katechiner och serum lipid (inklusive total, LDL-och HDL-kolesterol och triglycerider) visar att grönt te har en positiv effekt på kolesterolnivåerna. 

Metaanalysen baserades på 20 studier och med totalt 1415 patienter. Grönt te katekiner gavs i doser om mellan 145 till 3000 mg / d. under 3-24 veckors tid. Studien visade en minskning av det totala kolesterolet med -5,46 mg / dl och LDL-kolesterolet med -5,30 mg / dL, detta jämfört med kontrollgrupperna.
 
Reference:”Green tea catechins decrease total and low-density lipoprotein cholesterol: a systematic review and meta-analysis,” Kim A, Chiu A, et al, J Am Diet Assoc, 2011 Nov; 111(11): 1720-9. (Address: University of Connecticut School of Pharmacy, Hartford, CT, USA).

LÄS MER…

Mikronäringsämnen ökar chanserna för att bli gravid, visar ny studie

2012 januari > fredag, januari-13-2012

En prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie utförd med 56 subfertila kvinnor visade att tillförsel av mikronäringsämnen, bidrog till ökad möjlighet för att bli gravid. Tillskott ökade möjligheten för klinisk graviditet med  66,7 procent jämfört med de som endast fick folsyra (39,3 procent).  De kvinnor som erhöll tillskott med mikronäringsämnen krävde även färre försök för att bli gravida.  
 
Reference:”Prospective randomized trial of multiple micronutrients in subfertile women undergoing ovulation induction: a pilot study,” Agrawal R, Burt E, et al, Reprod Biomed Online, 2011 Oct 14; [Epub ahead of print]. (Address: University College London and The Royal Free Hospital Medical School United Kingdom).

LÄS MER…

Coenzym Q10 kan skydda njurarna vid typ 2 diabetes mellitus

2012 januari > fredag, januari-13-2012

I en studie för typ 2-diabetes nefropati, syntes att oral tillförsel av ubiquinone (coenzym Q10, 10 mg / kg / d) gav skydd för njurarna. De möss som led av diabetes och som inte fick Q10, hade förhöjda albuminvärden medan de möss som fick Q10, hade normala albuminnivåer.
Studiens resultat visar att mitokondriell brist av Q10 (ubiquinone) kan vara en trolig utlösande faktor för diabetisk nefropati. Med anledning av det, kan Q10-tillskott minska symtom och sjukdomsfaktorer vid diabetes typ 2 samt förbättra cellernas mitokondriella status.  
 
Reference:”Ubiquinone (coenzyme Q10) prevents renal mitochondrial dysfunction in an experimental model of type 2 diabetes,” Sourris KC, Harcourt BE, et al, Free Radic Biol Med, 2011 Nov 21; [Epub ahead of print]. (Address: Glycation and Diabetes Complications, Baker IDI Heart Research Institute, Melbourne, VIC 3004, Australia).

LÄS MER…

1 2 3
39 st på 3 sidor
FörstaSista