Twar, luftrörssjukdom som orsakar månader av förkylning

2012 januari > fredag, januari-13-2012

Så här års, så är det många som går runt med envis snuva och förkylning. Symtomen kan bero på allt från D-vitamin och näringsbrist, till att kroppen är trött av stress och/eller att du lider av sjukdomen twar.

Enligt studier, så drabbas var femte svensk av sjukdomen, samtidigt som den i många fall kan bli kronisk. Twar är en luftrörssjukdom som går över av sig själv hos barn, men som kan växa sig riktigt illa hos vuxna. Många gånger är de symtom som uppstår väldigt likt en vanlig långdragen förkylning, vilket gör att det är lätt att missa sjukdomen.

Twar är en långdragen infektion, som håller i sig en månad, för att sedan bidra till långvarig känsla av orkeslöshet och trötthet. Tester går att ta genom halsprov, där bakterier från svalget identifieras. Behandlingen är oftast antibiotika, men det finns god effekt från bakteriedödande naturliga alternativ, såsom kolloidalt silver, kokosfett, MMS och liknande produkter.

LÄS MER…

Låg vitamin D-status kopplad till fetma, metabolt syndrom och hypertoni

2012 januari > torsdag, januari-12-2012

En studie som utförts på 452 barn (304 överviktiga / feta samt 148 friska, normal vikt) visar att högre nivåer av D-vitamin i blodet, minskar riskerna för fetma och högt blodtryck. Detta kan sannolikt bero på att D-vitamin lagras in i fettet hos de som är överviktiga och/eller lider av fetma, vilket isåfall minskar D-vitamin i blodet.  Det kan också finnas ett samband mellan viktuppgång och lågt D-vitamin, eftersom en person med låga nivåer av D-vitamin ofta lider av psykologisk ohälsa, som exempelvis depression.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
 
Reference:”Low 25(OH)D3 levels are associated with total adiposity, metabolic syndrome, and hypertension in Caucasian children and adolescents,” Pacifico L, Anania C, et al, Eur J Endocrinol, 2011 Oct; 165(4): 603-11. (Address: Department of Pediatrics, Sapienza University of Rome, Viale Regina Elena, 324 00161 Rome, Italy. E-mail: lucia.pacifico@uniroma1.it ).

LÄS MER…

Rå frukt och grönsaker kan minska riskerna för stroke

2012 januari > torsdag, januari-12-2012

En prospektiv, populationsbaserad, kohort studie baserad på data från 20 069 kvinnor och män i åldrarna 20 och 65 år, visar att intag av råa frukter och grönsaker minskar riskerna för stroke. Testpersonerna följdes upp under en genomsnittlig tid på 10,3 år, där 233 fall av stroke rapporterades. Resultatet visade att högt intag av råa grönsaker gav en markant minskning av risker för ischemisk stroke (> 27 g / d, HR = 0,50). Intag av rå frukt indikerade förbättringar, även om effekte var lägre än vid intag av grönsaker (> 120 g / d, HR = 0,53). 
 
Reference:”Raw and processed fruit and vegetable consumption and 10-year stroke incidence in a population-based cohort study in the Netherlands,” Oude Griep LM, Verschuren WM, et al, Eur J Clin Nutr, 2011 July; 65(7): 791-9. (Address: Division of Human Nutrition, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. E-mail: Linda.oudegriep@wur.nl ).

LÄS MER…

Tillskott med antioxidanter och D-vitamin kan minska risk för högt blodtryck och främja hjärt-och kärlhälsa

2012 januari > torsdag, januari-12-2012

I ny studie, utförd på 50 nydiagnostiserade patienter med högt blodtryck (utom de som sekundär hypertoni, kronisk njursjukdom, eller kranskärlssjukdom) visar att antioxidanttillskott kan ge en markant förbättring. Medelåldern på studiens testpersoner var 49,5 år, deras medel-BMI låg på 28,3 kg och deras medel 25 (OH) D koncentration låg på 18,5 ng / ml. Det systoliskta blodtrycket  var i genomsnitt 162,4 mm Hg, och medelvärdet för diastoliskt blodtryck låg på 100,2 mm. Resultatet visade att de patienter som hade lägre 25 (OH) D-nivåer också hade betydande förhöjning av det systoliska och diastoliska blodtrycket samt sitt medelartärtryck . Studien visar således att D-vitaminbrist och fetma är förknippade med hög oxidation. 
 
Reference:”The Effects of a Multiflavonoid Supplement on Vascular and Hemodynamic Parameters following Acute Exercise,” Kappus RM, Curry CD, et al, Oxid Med Cell Longev, 2011; [Epub ahead of print]. (Address: Vascular Biology and Autonomic Studies Laboratory, Appalachian State University, Boone, NC 28608, USA).

LÄS MER…

Melatonin och hörselnedsättning hos äldre

2012 januari > torsdag, januari-12-2012

En ny tvärsnittsstudie har utförts på 126 friska äldre försökspersoner (59 män, 67 kvinnor) som alla var över 60 år. Studien visade att låga plasmanivåer av melatonin ökade riskerna för åldersrelaterad högfrekvent hörselnedsättning. Den genomsnittliga plasmanivån av melatonin hos de personer som hade normal hörsel var 18,3 mikrogram / L. Detta jämfört med 16,4 mikrogram / L hos de som hade hörselnedsättning. Resultatet visar att melatonin sannolikt kan förbättra vissa former av hörselproblematik.
 
Reference:”Correlation between plasma levels of radical scavengers and hearing threshold among elderly subjects with age-related hearing loss,” Lasisi AO, Fehintola FA, Acta Otolaryngol, 2011 Nov; 131(11): 1160-4. (Address: Department of Otorhinolaryngology, College of Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria).

LÄS MER…

Minska kognitiv funktionsnedsättning och depressiva symtom med folsyra och B12

2012 januari > onsdag, januari-11-2012

En ny studie visar att folsyra och B12-vitamin kan förebygga försämring av kognitiva funktioner hos äldre människor som lider av depressiva symtom. Studien är en randomiserad, kontrollerad 2-årsstudie utförd på 900 vuxna i åldrnana 60-74 år. Alla testpersoner hade förhöjd psykisk påfrestning, och erhöll dagligt tillskott med 400 mikrogram folsyra och 100 mikrogram vitamin B12. Resultatet visade på förbättrad kognitiv status efter 2 års användning jämfört med placebo. 
 
Reference:”Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline in community-dwelling older adults with depressive symptoms–the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial,” Walker JG, Batterham PJ, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Jan; 95(1): 194-203. (Address: Centre for Mental Health Research, Australian National University, Canberra, Australia).

LÄS MER…

Konsumtion av vita frukter och grönsaker kan minska riskerna för stroke

2012 januari > onsdag, januari-11-2012

I en prospektiv, populationsbaserad, kohortstudie utförd på 20 069 män och kvinnor mellan 20 och 65 år, ses tydlig koppling mellan intag av vita frukter/grönsaker och minskade risker för stroke. Testpersonerna följdes upp under 10 år, under vilken tid 233 incident fall av stroke dokumenterades. 

Förbrukning av vita frukter och grönsaker (55 procent av dessa var äpplen och päron) var förknippad med riskerna för stroke. Friska testpersoner hade markant högre intag av frukter och grönsaker, jämfört med de testpersoner som drabbades av stroke.

Reference:”Colors of fruit and vegetables and 10-year incidence of stroke,” Oude Griep LM, Verschuren WM, et al, Stroke, 2011 Nov; 42(11): 3190-5. (Address: Wageningen University, Division of Human Nutrition, P.O. Box 8129, 6700 EV Wageningen, The Netherlands. E-mail: linda.oudegriep@wur.nl ).

LÄS MER…

Vitamin D och diabetes mellitus typ 1

2012 januari > onsdag, januari-11-2012

En retrospektiv, tvärsnitts-analys utförd på 472 patienter varav 203 med diabetes mellitus typ 1, 116 släktingar av första graden av typ 1-diabetiker och 153 kontrollpersoner utan diabetes visar tydlig koppling till D-vitaminbrist. Serum vitamin D-nivåer visade sig högre hos de testpersoner som var friska, medan diabetessjuka testpersoner visade på låga D-vitaminnivåer.
 
Reference:”Reduced serum vitamin D-binding protein levels are associated with type 1 diabetes,” Blanton D, Han Z, et al, Diabetes, 2011 Oct; 60(10): 2566-70. (Address: Department of Pathology, University of Florida, Gainesville, Florida, USA).

LÄS MER…

Vitlök, Grape Seed och Multivitaminer kan utöva Chemopreventive effekter mot hematologiska maligniteter

2012 januari > onsdag, januari-11-2012

I en prospektiv studie med data från 66 227 män och kvinnor mellan åldrarna 50 och 76 år, märktes markanta effekter vid intag av olika former av tillskott. 588 av testpersonerna led av diagnosen hematologiska maligniteter och de erhöll goda effekter vid intag av tillskott med vitlök, multivitamin och druvkärnor.

Reference:”Vitamin, mineral, and specialty supplements and risk of hematologic malignancies in the prospective VITamins And Lifestyle (VITAL) study,” Walter RB, Brasky TM, et al, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2011 Oct; 20(10): 2298-308. (Address: Clinical Research Division, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA 98109, USA. E-mail: rwalter@fhcrc.org ).

LÄS MER…

1 2 3
39 st på 3 sidor
FörstaSista