Aktivt kol för att avlägsna gifter och minska kolesterol

2011 juni > fredag, juni-3-2011

Aktivt kol har länge använts av nordamerikanska indianer för att behandla blåmärken, inflammation och hudinfektioner. Aktivt kol kan även sänka kolesterol samt minska triglycerider och lipider i blodet. En enda tesked av aktivt kol har en yta på cirka 10 000 kvadratmeter. Det absorberar, binder upp och eliminerar gifter, tungmetaller, kemikalier, tarmgaser m.m. Aktivt kol kan dessutom eliminera olika läkemedel såsom opium, kokain, morfin, bekämpningsmedel (t ex DDT), kemikalier, kvicksilver och bly.

Aktivt kol kan användas för att behandla hudsjukdomar, diarré, dålig andedräkt, förstoppning, dålig kroppslukt eller gulsot hos barn. Den kan användas som utvärtes omslag för att behandla insektsbett, kolera, dysenteri, inflammation eller ormbett. Det motverkar bakterier, virus, svamp och kan ha en antiaging-effekt. Det ökar leverns funktioner, funktionerna i binjurarna och njurarna, förbättrar matsmältningen, minskar gaser i tarmen samt förbättrar hjärtat och hjärnan, minskar kolesterolnivåerna m.m.

Ta alltid aktivt kol mellan måltiderna och inte tillsammans med andra näringstillskott eftersom det stör absorbtionen i kroppen.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

E. coli utbrott beror på förorenad avföring från djur med antibiotikaresistens

2011 juni > fredag, juni-3-2011

Forskare har funnit en trolig orsak till den dödliga stammen av E. coli som nu härjar i Tyskland och flera andra länder. Mikrobiologer från universitetskliniken Hamburg-Eppendorf hävdar att en preliminär analys pekar på att en möjlig orsak kan vara resistens mot antibiotika. Stammen får sitt fäste i inälvor hos djur samt hos oss människor. Antibiotikaresistens hos djuren kan förklara varför denna nya typ av E. coli stam har utvecklats , varför stammen kan spridas mycket snabbt och varför sjukdomen blir så pass allvarlig.

Konventionell media låtsas som vanligt att de inte har en aning om varifrån den nya stammen kommer, och istället för att lyssna till den forskning som finns, så viftar de bort den verkliga orsaken och lägger skulden på tyska gurkor. Att gurkorna har smittats är bara en del av detta, eftersom de från början har smittats från djur.

Nötkreatur, grisar och höns som föds upp i dåliga miljöer och smutsiga förhållanden, måste pumpas fulla med antibiotika för att uppfödaren ska förhindra smittspridning. Konstant dosering med antibiotika skapar en perfekt grogrund för dessa potenta bakterier i tarmarna på djuren. Att djuren äter genmanipulerad soja som kraftfoder gör inte saken bättre eftersom deras tarmar är gjorda för gräs, inte för soja. Det är bara att kolla på kornas koblajor, som inte längre formas som en koblaja ska. Istället sprutar avföringen ut ur kon, eftersom det stackars djuret har ett tarmsystem som har otroligt dålig tarmflora och en tarm som läcker skräp ut i systemet (LGS = Läckande tarm).  

När avföring från medicinerade djur läggs ut på fälten som gödning, ja då är det inte så konstigt att E. coli bakterier går över i våra grödor. Grödor som odlas med förorenad avföring från djur kommer alltid att skapa problematik, samtidigt som denna avföring också innehåller läkemedelsrester och läkemedelsmetaboliter från djurens avgiftning. Vi människor får alltså i oss E coli. bakterier och läkemedelsrester från dessa grödor. Har vi otur förekommer det även andra stammar av dåliga bakterier och även GMO-smitta.

Dessa grönsaker som odlats i E.coli-smittat gödselmedel skeppas vidare till stormarknader och äts sedan av människor som inte sköljer eller tvättar grödorna ordentligt. När de konsumerar grödorna sprids E.coli till inälvorna, som i sin tur saknar bra bakterier eftersom även vi människor äter massor med antibiotika som tar död på vår goda tarmflora. Det är alltså inte så konstigt alls att människor drabbas av E. coli-bakterierna och det är vitkigt att veta att det knappast är gurkornas fel. Detta är bara ett trick för att få människor att äta mindre grönsaker och frukt och att de istället ska äta ännu mera kött som är baserat på djur uppfödda på antibiotika och GMO-foder.

Läs mitt tidigare inlägg om hur du skyddar dig mot E coli-bakterier: blog.php?bid=2524&print=1

LÄS MER…

Periodiska systemet och metallantagonister till tungmetaller

2011 juni > torsdag, juni-2-2011

Aluminium  Grundämne nr 13, förkortas Al 
Antimon  Grundämne nr 51, förkortas Sb 
Argon  Grundämne nr 18, förkortas Ar 
Arsenik  Grundämne nr 33, förkortas As 
Astat  Grundämne nr 85, förkortas At 
Barium  Grundämne nr 56, förkortas Ba 
Beryllium  Grundämne nr 4, förkortas Be 
Bly  Grundämne nr 82, förkortas Pb 
Bor  Grundämne nr 5, förkortas B 
Brom  Grundämne nr 35, förkortas Br 
Cesium  Grundämne nr 55, förkortas Cs 
Fluor  Grundämne nr 9, förkortas F 
Fosfor  Grundämne nr 15, förkortas P 
Francium  Grundämne nr 87, förkortas Fr 
Gallium  Grundämne nr 31, förkortas Ga 
Germanium  Grundämne nr 32, förkortas Ge 
Guld  Grundämne nr 79, förkortas Au 
Hafnium  Grundämne nr 72, förkortas Hf 
Helium  Grundämne nr 2, förkortas He 
Indium  Grundämne nr 49, förkortas In 
Iridium  Grundämne nr 77, förkortas Ir 
Jod  Grundämne nr 53, förkortas I 
Järn  Grundämne nr 26, förkortas Fe 
Kadmium  Grundämne nr 48, förkortas Cd 
Kalcium  Grundämne nr 20, förkortas Ca 
Kalium  Grundämne nr 19, förkortas K 
Kisel  Grundämne nr 14, förkortas Si 
Klor  Grundämne nr 17, förkortas Cl 
Kobolt  Grundämne nr 27, förkortas Co 
Kol  Grundämne nr 6, förkortas C 
Koppar  Grundämne nr 29, förkortas Cu 
Krom  Grundämne nr 24, förkortas Cr 
Krypton  Grundämne nr 36, förkortas Kr 
Kvicksilver  Grundämne nr 80, förkortas Hg 
Kväve  Grundämne nr 7, förkortas N 
Lantan  Grundämne nr 57, förkortas La 
Litium  Grundämne nr 3, förkortas Li 
Magnesium  Grundämne nr 12, förkortas Mg 
Mangan  Grundämne nr 25, förkortas Mn 
Molybden  Grundämne nr 42, förkortas Mo 
Natrium  Grundämne nr 11, förkortas Na 
Neon  Grundämne nr 10, förkortas Ne 
Nickel  Grundämne nr 28, förkortas Ni 
Niob  Grundämne nr 41, förkortas Nb 
Osmium  Grundämne nr 76, förkortas Os 
Palladium  Grundämne nr 48, förkortas Pd 
Platina  Grundämne nr 78, förkortas Pt 
Polonium  Grundämne nr 84, förkortas Po 
Radon  Grundämne nr 86, förkortas Rn 
Rhenium  Grundämne nr 75, förkortas Re 
Rodium  Grundämne nr 45, förkortas Rh 
Rubidium  Grundämne nr 37, förkortas Rb 
Rutenium  Grundämne nr 44, förkortas Ru 
Selen  Grundämne nr 34, förkortas Se 
Silver  Grundämne nr 47, förkortas Ag 
Skandium  Grundämne nr 21, förkortas Sc 
Strontium  Grundämne nr 38, förkortas Sr 
Svavel  Grundämne nr 16, förkortas S 
Syre  Grundämne nr 8, förkortas O 
Tallium  Grundämne nr 81, förkortas Tl 
Tantal  Grundämne nr 73, förkortas Ta 
Teknetium  Grundämne nr 43, förkortas Tc 
Tellur  Grundämne nr 52, förkortas Te 
Tenn  Grundämne nr 50, förkortas Sn 
Titan  Grundämne nr 22, förkortas Ti 
Vanadin  Grundämne nr 23, förkortas V 
Vismut  Grundämne nr 83, förkortas Bi 
Wolfram  Grundämne nr 74, förkortas W 
Väte  Grundämne nr 1, förkortas H 
Xenon  Grundämne nr 54, förkortas Xe 
Yttrium  Grundämne nr 39, förkortas Y 
Zink  Grundämne nr 30, förkortas Zn 
Zirkonium  Grundämne nr 40, förkortas Zr 

Metallantagonister till tungmetaller (Källa: Näringsmedicinska uppslagsboken)

Kadmium (Cd) = Se, Zn, Ca, C.
Kvicksilver (Hg) = Se, Zn, Fe, C.
Nickel (Ni) = Se, MSM.
Aluminium (Al) = Ca, Mg, C.
Arsenik (As) = Se, I, Ca, Zn, C, MSM.
Bly (Pb) = Ca, Zn, Fe, MSM, C, E.
Koppar (Cu) = Zn, B3, B5, B6, folsyra, C, MSM, Mo, Mn.

LÄS MER…

Man botad från aids och leukemi efter stamcellstransplantation med kaukasier

2011 juni > torsdag, juni-2-2011

Stamcellstransplantation är vanligt vid behandling av sjukdomar som t ex cancer, blodsjukdomar (blodcancer såsom leukemi) o.s.v. Ett foster består av en stamcell första 16 dagarna under graviditeten och det är sedan stamcellen som tillverkar olika celler som får olika funktioner i kroppen. När stamcellsproduktionen minskar, minskar även cellernas nybildning och vi får svårare att reparera kroppen och blir lätt sjuka.

Nu har den första mannen i världen blivit botad från AIDS, genom transplantation av stamceller. Efter att ha fått en benmärgstransplantation med stamceller under tiden mellan 2007 och 2011, har han erhållit genetisk immunitet från de stamceller som botade honom från både aids och leukemi.

Cirka en procent av kaukasierna har en naturlig immunitet mot hiv och aids och de stamceller som mannen fick, kom från denna sällsynta procent av kaukasier. Resultatet av behandlingen var att immunförsvarets vita blodkroppar  gav honom samma immunitet som hos en frisk person.

LÄS MER…

Grapefruktmolekyler (naringenin) kan sänka det onda kolesterolet (LDL-kolesterol) och behandla diabetes

2011 juni > torsdag, juni-2-2011

Israeliska forskare kan ha upptäckt ett effektivt sätt för att behandla högt kolesterol och diabetes på naturlig väg. Dr Yaakov Nahmias från Benin Tekniska Högskola och Computerscience vid Hebrew University har upptäckt att ämnet naringenin kan behandla åderförkalkning, diabetes och andra socker- och insulinrelaterade sjukdomar.

Naringenin är en molekyl i grapefrukt och som ger frukten dess bittra smak. Studien, som nyligen publicerades i tidskriften PLoS One, visar att naringenin som konsumeras strax före en måltid som är rik på fett och socker, kan bidra till mnskad utveckling av dåligt kolesterol. Minskningen av LDL-kolesterol var omkring 42 procent samtidigt som insulinkänsligheten ökade med 64 procent.

Källa: PLoS One

LÄS MER…

93 procent av ofödda barn är förorenade med GMO-gifter (Bt-toxin)

2011 juni > torsdag, juni-2-2011

Forskare från Institutionen för obstetrik och gynekologi vid universitetet i Sherbrooke Hospital Centre i Quebec, Canada har bevisat att Bt-toxin, som används i GMO majs och andra grödor, tar sig in i blodomloppet. En ny studie visar att toxinet finns i blodomloppet hos 93 procent av gravida kvinnor.

Studien publiceras nyligen i tidskriften Reproductive Toxicology och visar att Bt-toxin inte bara tar sig in i kroppen genom direkt konsumtion av GMO, utan även från konsumtion av kött, mjölk och ägg från djur vars foder innehåller GMO. GMO-foder används även i Sverige till största delen, då i form av sojabaserat genmanipulerat kraftfoder. Bland alla testade kvinnor testades 80 procent positivt för Bt-toxin även hos sina barn, via navelsträngsblodet. 69 procent av icke-gravida kvinnor testats positivt för Bt-toxin.

Mer om GMO:

www.gmo-guiden.se
www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info

LÄS MER…

Folsyra under graviditeten kan minska cancerriskerna hos fostret

2011 juni > torsdag, juni-2-2011

En ny studie visar att att gravida kvinnor som kompletterar med folsyra under graviditeten, föder barn med 64 procentigt minskad risk för tjocktarmscancer. Studien publiceras nyligen i tidskriften Gut och visar positiva fördelar med folsyra. Folsyra är ett B-vitamin som finns i grönsaker, linser och bönor. Förutom att förebygga fosterskador, är folat känt för att replikera DNA och för sin stödjande funktion i produktionen av nya blodceller.

LÄS MER…

Purjolök innehåller anti-cancerföreningar (Kaempferol och quercetin)

2011 juni > torsdag, juni-2-2011

Purjolök är fantastiskt gott och i Sverige använder vi det främst för att smaksätta maten, på liknande sätt som lök. Både lök och vitlök är kända för att de innehåller föreningar som verkar antibiotiskt, svamp- och parasitdödande m.m. Purjolöken får sällan samma uppmärksamhet, trots att den innehåller anti-cancer föreningen kaempferol.

Kaempferol kan motverka cancer och är känd för att främja hjärt-och kärlhälsan. Purjolök innehåller även den starka, cancerhämmande antioxidanten quercetin. Både kaempferol och quercetin är föreningar som är särskilt fördelaktiga för att motverka och behandla prostatacancer och koloncancer (tarmcancer).

Purjolök är energisnålt, vilket gör dem till ett ultimat komplement till övriga kostens ingredienser (15 kalorier per halv kopp). Den är oftast billig och håller länge i kyl eller rumstemperatur. Purjolök innehåller näringsämnen som järn, folat, kalcium, mangan, B-vitaminer, zeaxantin, lutein (bra för ögonen), antioxidanter som vitamin C, A och samt vitamin K och nickel. Purjolök är även en bra källa för kostfiber, då speciellt de mörkare gröna ytterdelarna.

Använd gärna blasten från purjolöken i din matlagning. Tänk på att skölja noga för att undvika gifter från t ex: bekämpningsmedel. Skölj med vatten och väteperioxid eller vatten och vinäger, så tvättar du bort giferna från växten.

För att använda purjolök som läkning, bör den konsumeras i saftform. Järnhalterna är utmärkta för de som lider av anemi, och det höga innehållet av C-vitamin hjälper kroppen att lättare absorbera järn. Purjolöksjuice kan hjälpa till att avgifta kroppen då den rengör tjocktarmen. Liknande effekt finns hos rå rabarber. Purjolökens höga kaliumhalt hjälper till till att sänka blodtrycket.

Gravida kvinnor kan äta purjolök eller konsumera purjolöksjuice för att erhålla folat. Folat är väsentlig under graviditeten för att förhindra missbildningar i hjärnan hos fostret. Tillsammans med fosfor och magnesium, är folsyra också viktigt för att bibehålla ett friskt nervsystem. Purjolökens fiberinnehåll minskar intestinal uppblåsthet, förbättrar matsmältningen och ökar goda bakterier som finns i tjocktarmen.

Purjolöken är antiseptisk och innehåller anti-inflammatoriska substanser kan och kan således hämma och förebygga inflammationer såsom vid urinvägsinfektion, gikt och artrit. Purjolök lugnar luftvägarna vid förkylningar, influensa och hösnuva och kan minska oxidation av LDL-kolesterol i blodet samt minska upptaget av kolesterol från tarmen.

Källa:

www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.kosttillskott-guiden.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.rawfood-kost.se
www.naturalnews.com

LÄS MER…

Skydda dig mot EHEC med probiotika och väteperoxid

2011 juni > torsdag, juni-2-2011

EHEC är en e.colibakterie som fungerar på samma sätt som andra tarmbakterier. Den skapar en inflammation p.g.a. snabb tillväxt och att den verkar väldigt inflammatoriskt. Genom att använda probiotika (goda bakterier) och ha god matsmältning och tarmflora, så står man bättre emot bakterier som EHEC.

Ta probiotika i större mängd om du är i riskzonen eller har dålig tarm. Tex: 4 kapslar per dag om du tar en probiotika som t ex Ultra Flora Plus. Komplettera med matsmältningsenzymer som spjälkar maten ordentligt, vilket i sin tur minskar risk för bakterieöverväxt från osmält protein och candidaöverväxt från osmälta kolhydrater.

Tillsammans med god tarmflora bör du tänka på din vanliga hygien, precis som vid influensatider. EHEC-bakterien smittar främst från kött (avföringen från djuren) eller från dåligt vatten, så det går att undvika genom att ha god handhygien, genom att tillaga köttet ordentligt och genom att använda tex väteperoxid när man tvättar/sköljer av sina grönsaker.

Häll upp en stor balja med ljummet vatten och häll i 1/2 dl väteperoxid, låt ligga cirka 20-30 minuter och skölj sedan i filtrerat vatten, så är du relativt säker.. :)

LÄS MER…

Prebiotiska livsmedel kan öka absorptionen av kalcium och magnesium

2011 juni > onsdag, juni-1-2011

Dagligt tillskott av en prebiotiska fiber kan öka kalcium och magnesiumabsorptionen i tarmen och hjälpa till att bygga friska ben under tonåren, visar en ny studie genomförd på råttor.

Enligt studien kan tillskott med galactooligosaccharides (GOS) ge ökad absorption av kalcium och magnesium och således även ge ökad benstyrka. I studien användes 2 till 6 procent av GOS och för varje procents ökning i kosten, ökar kalciumabsorptionen med 1,7 procent och magnesiumabsorptionen med nästan 3 procent.

GOS framställs främst från mjölkens mjölksocker, men sannolikt kan liknande prebiotiska produkter ge samma effekt. Exempel på prebiotiska råvaror är tex kiwi eller havergryn.

Source: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Published online ahead of print, Article ASAP, doi: 10.1021/jf2009777
”Galactooligosaccharides Improve Mineral Absorption and Bone Properties in Growing Rats through Gut Fermentation”
Authors: C.M. Weaver, B.R. Martin, C.H. Nakatsu, A.P. Armstrong, A. Clavijo, L.D. McCabe, et al.

LÄS MER…

Intag av natriumglutamat (MSG) visar samband med viktökning

2011 juni > onsdag, juni-1-2011

Konsumtion av smakförstärkaren natriumglutamat (MSG) kan ge viktuppgång, oberoende av energiintaget, visar ny forskning. Studien publicerades i American Journal of Clinical Nutrition och visade ett  långsiktigt samband mellan MSG-konsumtion och förekomst av övervikt. Studien genomfördes av University of North Carolina, USA och baserades på tio tusen friska kinesiska vuxna.  

Slutsatsen från studien var att de personer som konsumerade det högsta intaget av MSG hade 33 procents ökad risk för viktökning än den grupp som konsumerade den lägsta mängden MSG.

Source: American Journal of Clinical Nutrition
Volume 93, Issue 6 , Pages 1328-1336, doi: 10.3945/​ajcn.110.008870
“Consumption of monosodium glutamate in relation to incidence of overweight in Chinese adults: China Health and Nutrition Survey (CHNS)”
Authors: K. He, S. Du, P. Xun, S. Sharma, H. Wang, F. Zhai, B. Popkin

LÄS MER…

Kosthållning med lågt saltintag kan öka graden av ångest

2011 juni > onsdag, juni-1-2011

Låga nivåer av salt i kosten kan bidra till ångest och ökad aptit, visar en ny studie genomförd på råttor. Studien publicerades i tidskriften Physiology & Behavior och visar att vårt stora sug efter salt mat kan associeras med vår förmåga att hantera stress, depression och ångest. Studien finansierades av University of Haifa och USA Salt Institute.

Source: Physiology & Behavior
Volume 103, Issue 5 , Pages 453-458, doi: 10.1016/j.physbeh.2011.03.025
“Low dietary sodium is anxiogenic in rats”
Author: M. Leshem

LÄS MER…

1 5 6
87 st på 6 sidor
FörstaSista