Xenoöstrogener, fytoöstrogener, progesteron, sojabaserade livsmedel, GMO, proteinisolat och för tidig pubertet hos våra barn!

2010 maj > lördag, maj-1-2010

Jag har skrivit mycket om östrogen (steroidhormoner) och den påverkan som uppstår från de östrogenrika produkter som ökar alltmer, såsom produkter baserade på soja. Östrogenerna orsakar stora problem hos våra barn, då gosskörer inte längre kan lära sina gossar att sjunga (efter 8 års ålder), på grund av påbörjat inträde i målbrottet. Tillförseln av östrogener, ökar även mannens kvinnliga hormon och ger dem bröst och mer kvinnlig personlighet.

Östrogen och fertilitet

Lite östrogen behövs till männens spermieproduktion, men i för hög dos skapar hormonet problem. Detta medan 1 % av våra flickor visar tecken på pubertet redan innan 3 års ålder. Vid 8-9 års ålder så har cirka hälften av flickorna påbörjat sin pubertet och är alltså små barn i kvinnokroppar. Detta beror främst på alla de xenoöstrogener, fytoöstrogener som tillförs via kosten och det minskar även procentandelen progesteron, vilket är skapar problem med fertiliteten.

Progesteron och graviditet

Progesteron är ett gulkroppshormon som förbereder kroppens graviditeter genom att hindra ägglossning och inverka i menscykeln. Mellan mensens slut och ägglossning, så sjunkar nivåerna av progesteron, för att sedan öka efter ägglossningen och fram till mensen inleds. Progesteronnivåerna är viktiga för att det befruktade fostret skall hållas kvar i livmodern och inte stöttas bort. Progesteron underlättar även för livmoderns glatta muskulatur, så att den kan växa i takt med barnet. Då den även påverkar annan glatt muskulatur såsom i tarm och urinvägar, så kan det orsaka trög mage och urininfektioner. En frisk kvinna bör alltså ha en progesteronnivå som först är hög för att sedan hastigt sänkas vid mensens start.

När vi tillför kroppen alltmer östrogen, så minskar också reproduktionsförmågan eftersom det är mindre lätt att hålla kvar ett foster i livmodern. Däremot, så kommer vi in i puberteten tidigare på grund av de höga östrogennivåerna. Detta innebär alltså att det går runt små barn i kvinnokroppar och manskroppar med för stora mängder kvinnohormon, och sannolikt kan inte merparten av dem få barn på naturlig väg.

Östradiol, östron och östriol

Östrogen är alltså en en grupp steroidhormoner, till skillnad mot progesteron, som är ett enskilt hormon. Östrogen ingår alltså i kvinnans pubertet och i mannens produktion av spermier, vilket innebär att för tidig tillförsel av östrogener tidigareläggar inträde i puberteten. Det finns tre olika östrogener hos människan… Östradiol som ansvarar för vaginala celler och som inte inverkar nämvärt på livmoder- och bröstvävnad, östriol som påverkar bröst och livmoder samt östron som snabbt bryts ner till andra östrogener. Östriol kan alltså hjälpa vid sköra slemhinnor i underlivet eller vid uninvägsinfektioner medan östriol ofta ges för klimateriebesvär.

Etinylöstradiol – östrogener som påverkar levern

Utöver de naturliga östrogenerna tillförs ofta etinylöstradiol, via kombinerade p-piller och p-plåster. Etinylöstradiol påverkar levern negativt om det tillförs i stora doser och används sällan som behandling i stora doser. Det bör påpekas att alla östrogenbehandlingar samverkar med progesteron, såsom jag beskrivit ovan.

Dagens kost innehåller som sagt östrogener, såsom fytoöstrogen (växtöstrogen) från växter, som har ett lågt innehåll av östrogen. Fytoöstrogen i naturligt djufoder har orsakat sterilitet hos stora delar av världens djur, eftersom fytoöstrogenerna verkar som ett naturligt p-piller.

Fytoöstrogener och soja

Fytoöstrogener finns i soja, vilket gör att sojabaserad kost är oerhört ogynnsamt främst för barn och killar, män. Soja är självklart mindre bra för oss alla eftersom det är framtaget med genmanipulering, men fytoöstrogenerna är ett minst lika stort problem. Det bör även påpekas att soja minskar upptaget av spjälkning i tunntarmen, eftersom det blockerar vår produktion av trypsin, ett enzym som frisätts i tarmen. Dessa trypsinblockerare kan motverkas genom upphettning av sojaprodukten men då påverkas istället andra ämnen negativt.

Proteinisolat och soja

Soja finns i många produkter där det inte omnämns som soja, såsom i proteinisolat, som bildas av sojamjöl som extraheras med vatten och därefter utsätts för surhet. Proteinisolat ingår i ett stort antal livsmedel och då alltså även GMO (genmanipulering).

Xenoöstrogener och toxisk påverkan

Xenoöstrogen är också en form av östrogen, som är främmande för kroppen och syntetiskt framtaget. Xenoöstrogenerna ger giftig påverkan i kroppen (verkar toxiskt) och ingår i merparten av våra bekämpningsmedel, plaster (PCB), i nagelborttagningsmedel samt kommer från industriella utsläpp i vår natur och via vårt vatten. De är giftiga för människokroppen och samlas i våra vävnader. Det enda sättet att få bort xenoöstrogenerna i dricksvattnet är att koka det, eftersom det inte försvinner genom dagens vattenfilter eller vattenrening.

Minska soja i barnets kost

Det kan också tilläggas att kvinnor som är i fertil ålder, har mindre andel röda blodkroppar i sitt blod, samt ökad mängd östrogen i kroppen vilket minskar påfrestning på hjärt- och kärlsjukdomar. Det är med anledning av det, som män har större risk för härt- och kärlproblematik. Däremot, så bör alltså denna process verka utifrån naturliga östrogener som tillverkas i kroppen, snarare än de östrogener som tillförs och överdoserar för oss. De xenoöstrogener som samlas i vår vävnad är riktigt vitkig att undvika så långt det är möjligt. Ta bort alla produkter som innehåller soja, främst i era barns kost och undvik alla platser och bekämpningsmedel genom att välja KRAV-märkta produkter, naturliga odlingssätt och naturliga hushållsprodukter.

LÄS MER…

Gallsten kan uppstå från födoämnesintolerans och uppsvullnade slemhinnor!

2010 maj > lördag, maj-1-2010

Galla tillverkas i levern, lagras i gallblåsan och används för att spjälka fettet vi äter och för att föra ut gifter ur koppen. Stora delar av gallan absorberas i tarmen och återanvändas, men det kan också uppstå brist på galla vilket lätt orsakar gallsten. Galla består av kolestrol, gallsalter, oorganiska salter och lecitin som är ett fettämne utav mättade fettsyror, omättade fettsyror, fosfor, kolin och som ingår i våra celler.

Om du har dålig själkning av fett, så kan kolestol klumpa ihop sig och fastna i gallgångarna, vilket är detsamma som diagnosen gallsten. Om du opererar bort din gallblåsa så slipper du gallstenarna i gallgångarna, men de kommer sannolikt att klumpa sig i levergångarna, eftersom gallan fortfarande produceras av levern. Enda skillnaden är att gallblåsan inte har samma möjlighet att portionera ut gallan i rätt takt.

Anledningen till att det blir stopp eller trängre i gallblåsan kan som sagt bero på kolestrolklumpar, men också på att du har en allergisk reaktion som gör att slemhinnorna är svullna och därmed minskar framkomligheten. Denna svullnad minskar således framkomsten av gallan, vilket i sin tur kan minska möjligheten att bryta ner fettet på ett bra sätt. För att öka galltillförseln krävs material i form av salter, kolestrol och lecitin, men också att du tar reda på de ev. intoleranser som kan orsaka allergiska reaktioner från immunförsvaret. 

Läs mer om spjälkning av fett och om: Galla

Och om födoämnestester och allergier:
Födoämnestester
Friska Barn
Kostkoll
Receptkoll

LÄS MER…

Låga folsyra-nivåer under första delen av graviditeten kan leda till hyperaktiva barn!

2010 maj > lördag, maj-1-2010

Nu kommer ytterligare forskning som stödjer de tidigare rekommendationer som finns gällande folsyra och graviditet. En ny studie visar att utvecklingen hos barnets hjärna (alltså under första delen av graviditeten) kan försämras om mamman har låga nivåer av folsyra. De låga nivåerna kan även leda till beteendestörningar som hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.

Låga folsyranivåer i början av graviditeten visade på samband med ökat antal hyperaktiva barn enligt denna studie, baserad på 100 mödrar och deras barn. Studien pågick i nästan nio år.

Studiens forskare från ”University of Southampton och University College London’s Institute of Child Health” hävdar därmed att låga nivåer med folsyra skadar hjärnans utveckling hos foster då den första delen av graviditeten är en kritisk tidpunkt för hjärnans utveckling.

”Såvitt vi vet är detta den första studien på människor som kan ge belägg för att lågt intag av folsyra hos mödrar resulterar i beteendeproblem hos avkomman, och det är den första studien att visar en förmodad utveckling för fostrets huvudtillväxt”, skriver forskarna i tidskriften ”Journal of Child Psychology and Psychiatry”.

Folatbrist i början av graviditeten har även visat på ökade risken för (NTDS) – såsom ryggmärgsbråck och anencefali hos spädbarn. De flesta NTDS uppstår inom de första 22 till 28 dagar av graviditeten, när den gravida modern inte ännu vet om sin graviditet. Att tillsätta folsyra efter denna tid hjälper inte för att förhindra dessa sjukdomar och bör alltså tillföras kosten redan innan graviditeten om kvinnan planerar att bli gravid.

Source: Journal of Child Psychology and Psychiatry
May 2010, Volume 51, Issue 5, Pages: 594-602
“Lower maternal folate status in early pregnancy is associated with childhood hyperactivity and peer problems in offspring”
Authors: W. Schlotz, A. Jones, D.I.W. Phillips, C.R. Gale, S.M. Robinson, K.M. Godfrey

LÄS MER…

Vetenskapliga studier på kanelextrakt visar positiva förebyggande effekter vid diabetesrisk!

2010 maj > lördag, maj-1-2010

Kanel har länge påtalats som en god blodsockersänkare, vilket nu också verifieras via studier på vattenextrakt med kanel. Vattenextraktet kan sänka blodsockernivåerna markant och är en billig möjlighet att erbjuda de människor som riskerar att drabbas av diabetes.

En kinesisk-amerikansk studie studerade effekterna från ett patenterat kanelextrakt, kallat CinSulin. Kanelextraktet kommer från det kinesiska företaget ”Tang An Medical”  och är framtaget för att minska blodsockret hos personer med insulinresistens.

Insulinresistens uppstår när kroppens celler blir mindre känsliga för den glukossänkande effekt som kommer ifrån bukspottkörtelns insulin. Detta ger onormala ökningar av glukos i blodet och därmed (hyperglykemi) Typ-2 diabetes.

Enligt de rön som presenterades vid det årliga mötet för ”American Societies for Experimental Biology (FASEB)” i Anaheim, så visade ett dagligt tillskott av kanelextrakt på en minskning av blodsockrets fastenivåerna på 7,5 procent, jämfört med de 1,6 procent som återfanns i placebogruppen.

”Denna studie stödjer teorin om att vattenbaserat kanelextrakt kan vara fördelaktigt för insulinresistenta populationer, säger chefsforskaren Dr Barbara Stoecker från Oklahoma State University.

Antalet dramänniskor som drabbas av diabetes EU beräknas stiga till 26 miljoner år 2030, jämfört med de omkring 19 miljoner insjuknade som finns idag (4 procent av den totala befolkningen). Med anledning av det, så blir det allt mer intressant med metoder som kan minska diabetesrisk.

I USA, lever nästan 24 miljoner människor med diabetes, vilket motsvarar 8 procent av befolkningen. De totala kostnaderna för detta ligger kring $ 174.000.000.000, med 116.000.000.000 $ som direkta kostnader från medicinering, enligt siffror från 2005-2007 American Diabetes Association.

Source: FASEB Journal
2010, Vol. 24:722.1
“Cinnamon extract lowers blood glucose in hyperglycemic subjects”
Authors: B.J. Stoecker, Z. Zhan, R. Luo, X. Mu, X. Guo, Y. Liu, Q. Guo, J. Zhou, J. Kong, Z. Zhou, B. Cui, R.A. Anderson

LÄS MER…

Lykopen kan minska risk för astma!

2010 maj > lördag, maj-1-2010

En ny studie på möss, visar att tillskott av lykopen kan skydda mot inflammation i lungorna och därmed minska risken för astma.

De karotenoider, som oftast förknippas med tomater, konstaterades minska mängden inflammatoriska cytokiner i lungorna hos de möss som ingick i studien. Karotenoiderna gav även en dubbel minskning av antalet eosinofiler (vita blodkroppar) i samband med en allergisk eller astmatisk immunförsvarsreaktion. Studien publiceras nyligen i ”Journal of Nutritional Biochemistry”.

”Denna studie visar att kosttillskott med lykopen kan vara av klinisk nytta både före och under uppkomsten av allergiska reaktioner i luftvägarna, främst, skriver forskarna, ledda av Paul Foster från universitetet i Newcastle , Storbritannien.

Forskarna använde tillskottet Lycored s Lyc-O-Mato i en dos som skulle innebära ett tillskott på cirka 50 mg per dag för en människa. Som en antioxidant, har lykopen påvisat goda resultat för både hjärta, blodtryck, prostatacancer, benskörhet, hud och ger fördelar i både naturlig och syntetisk form. Det används ofta i kosttillskott och inom kosmetik.

Missa inte heller att både Omega 3 och D-vitamin har visa goda effekter vid astma och det finns gott om studier på det.

Läs mer:
Astma och vatten
Nässköljningskanna
Astma och D-vitamin
Astma och lungträning
Andning och astma
Astma och ångade vattenmelonskal

Source: The Journal of Nutritional Biochemistry
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.jnutbio.2009.12.003
“Dietary lycopene supplementation suppresses Th2 responses and lung eosinophilia in a mouse model of allergic asthma”
Authors: L.C. Hazlewood, L.G. Wood, P.M. Hansbro, P.S. Foster

LÄS MER…

1 6 7
95 st på 7 sidor
FörstaSista