Vitamin D i kombination med kalcium kan minska riskerna för hudcancer hos kvinnor

Kvinnor som tar tillskott med både vitamin D och kalcium kan erhålla markant minskade risker för att utveckla hudcancer, visar nya studier från Stanford.


Kombinationen av D-vitamin och kalcium associerades med en 50 procentig minskning av risk för melanom hos kvinnor. Studien omfattade kvinnor med hög risk för att utveckla livshotande hudcancer och utfördes av forskare från Stanford University rapport. Studien publicerades i Journal of Clinical Oncology.


Forskarna analyserade data från Womens Health Initiative, vilket är en randomiserad klinisk studie utförd på 36 282 postmenopausala kvinnor. Alla kvinnor fick antingen placebo eller dagligt intag av 400 internationella enheter av vitamin D och 1000 milligram av kalciumkarbonat.

Sambandet mellan D-vitamin och cancerskydd har varit känt länge, särskilt efter att Frank Apperly, på 1940-talet, visade på ett samband mellan latituder och antalet dödsfall i cancer. Slutsatsen i hans studier var att solljus gav en relativ cancerimmunitet, vilket styrks av allt fler studier.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz


Source: Journal of Clinical Oncology
Published online ahead of print, doi: 10.1200/JCO.2011.34.5967
“Calcium Plus Vitamin D Supplementation and the Risk of Nonmelanoma and Melanoma Skin Cancer: Post Hoc Analyses of the Women’s Health Initiative Randomized Controlled Trial”
Authors: J.Y. Tang, T. Fu, E. LeBlanc, J.E. Manson, D. Feldman, E. Linos, M.Z. Vitolins, N.C. Zeitouni, J. Larson, M.L. Stefanick

www.kostkoll.se