Valnötter kan öka minnet och förbättra det icke-verbala resonemanget

En ny studie har utförts på valnötter och dess påverkan på verbal och icke-verbalt tänkande, minne och humör. Testpersonerna delades in i 3 grupper, där en grupp fick valnötter, en fick placebo eller den tredje fick en kombination av placebo och valnötter. Data samlades in i början av studien, samt efter 8 veckors intervention. Inga signifikanta ökningar av humöret upptäcktes medan det icke-verbala resonemanget och minnet ökade i de grupper som fick valnötter som komplement till sin kost.
 
Reference:”Effects of walnut consumption on cognitive performance in young adults,” Pribis P, Bailey RN, et al, Br J Nutr, 2011 Sep 19: 1-9. [Epub ahead of print]. (Address: Department of Nutrition and Wellness, Andrews University, Berrien Springs, MI, USA. E-mail: pribis@andrews.edu ).

www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kolhydrater.org
www.rawfood-kost.se
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.skoldkortel.info
www.d-vitamin.biz