Tv-tipset: Elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet

Du har väl inte missat mina artiklar om elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet? Här kommer länkarna OCH ett tv-tips som handlar om just dessa frågor. Programmet sänds på Kunskapskanalen på onsdag 28 okt 20.00.  

Elektromagnetisk strålning förstör mat och näring
http://www.piggabarn.se/blog.php?bid=360

10 tips för minskad strålning
http://www.piggabarn.se/blog.php?bid=359

Utdrag: programmet på Kunskapskanalen:
”I programmet medverkar forskare från USA, Sverige, Frankrike, Tyskland och Israel och de redovisar bland annat den berättar om aktuella forskningen som finns inom det elektromagnetiska området. Vi får också träffa människor som lider av elöverkänslighet och som beskriver sina upplevelser.

Trådlös teknologi, inte bara mobiltelefoner, och debatten om hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning är aktuell och har självfallet blivit än mer intensiv med åren. I programmet redovisas forskningsrapporter som visar på strålningens olika effekter – försvagat immunförsvar, inlärningsstörningar, genetiska skador och minskad fertilitet.

Resultaten av forskningen tolkas på olika sätt och splittrar forskarvärlden. Enligt medverkande forskare behöver ytterligare undersökningar genomföras, oberoende forskningar över tid, för att säkerställa resultaten. I programmet medverkar Franz Adlkofer,
koordinator för Reflex Program, Verum Foundation,Tyskland. Han berättar om en samordnad satsning på forskning i tolv olika laboratorier i sju olika medlemsländer i EU.
Man undersökte om mobiltelefoner, som höll sig inom det lagliga gränsvärdet för
strålning, hade några biologiska effekter. Han menar att man kunde bevisa detta och att dessa höga frekvenser av elektromagnetiska fält är kapabla att förstöra gener och att man kunde notera störningar i DNA.”

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se