Skicka Tiomersal i vaccin ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser! till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha