Tänk rätt – Bli framgångsrik

Har du någon gång funderat på varför en del människor lyckas medan andra förföljs av det bekanta uttrycket ”otur”? Kanske kan livet, människorna, miljön och känslan bana denna väg MEN vem har det yttersta ansvaret för dina drömmar?

Vad är hemligheten för att göra de drömmar du vill uppnå till en tro så stark så att den kan förflytta berg? Hela världens befolkning kan nå sina mål MEN inte alla har den tro och brinnande vilja som krävs för att nå dit. 

Kanske behöver du offra ALLT, se misslyckanden bli lärdomar, tappa rädslan totalt och intala dig själv… om att du kommer att lyckas!!! 

Napoleon Hill skrev den fantastiska boken Tänk rätt – blir framgångrik, där han på ett mycket slagkraftigt vis ger dig redskapen för din inre och yttre framgång. De är inte många, de som kan hemligheten men de som kan använda den på rätt vis skapar möjligheter som kan verka omöjlig i den alldagliga människans öga. Inget i boken är unikt, inget i boken är nytt, inget i boken är enkelt MEN ALLT I BOKEN ÄR MÖJLIGT! Du är din egen tankes kraft, du känner den iver du skapar, du drar till dig de människor som du förtjänar och väljer och framförallt… DU SKAPAR DIN EGEN LYCKA!  


Läs mera här eller varför inte läsa hela boken eller besöka föreläsaren Anders Karlsson´s Tänk Rätt-semiarium… Både boken och eventen är HELT amazing ;-) Länk till dessa finner du i slutet på texten!

Den grundläggande vägen mot framgång är att känna till, nyttja och följa med de principer som världen ger dig och som du också är född till att följa. Jobba mot nya möjligheter istället för mot dina odds. Tyngdlagen kommer alltid att göra vissa saker mindre enkla men känner du till detta, så kan du ta hänsyn till den, skapa de förutsättningar som krävs för att lyckas och kringgå de principer som faktiskt finns. 
 
Barn kan gå kring principerna genom den fantasi, kreativitet och otroliga förmåga till att se saker i rosa ljus och har inte samma rädsla som vi vuxna som har en bild av ”det inte går”. Vissa människor lyckas behålla, förvalta, utveckla och nära den fantasi som istället försvinner för många andra. Många tränar, ser möjligheter och låter fantasin flöda för att hitta nya vägar… Vad är det som gör dem fulla av nyfikenhet, energi och brinnande engagemang? Jo, de följer grundprinciperna, använder sin tro och jobbar hårt för att nå dit de är övertygade om att nå!  
 
Ny ideer börjar med att förlöjligas, skrattas åt och anses som omöjligt. Därefter kommer rädslan för det nya och motarbetning från de som känner rädslan. När dessa stadier är passerade accepteras ideen och oftast med att alla vill bli ärade för det som entreprenören har gått genom. IKEA är ett av de mest kända framgångssagorna, där Ingvar Kamprad, inte alls förvånande har genomgått alla dessa steg. Men för de som inte har förstått vad tankens makt kan åstadkomma ter sig hans framgångar som självklara, enkla och som ”tur” när det i själva verket är en resa genom snårig mark med en stark tro och brinnande vilja för att lyckas.
 
Listan över de saker som gör framgången svårare är lång MEN när du läser de olika orsaker som försämrar dina odds, så är de INGEN av dessa som inte kan förändras… Saker som brist på klar målsättning, ambition, otillräcklig utbildning, självdisciplin, dålig hälsa, negativ personlighet, beslutsamhet eller val av fel äktenskapspartner… ALLA dessa kan förändras och åtgärdas på mer eller mindre enkla vis. Det enda du behöver göra är att tro på din målsättning och förändra de saker som står i din väg. Omge dig med rätt människor, lär dig det du behöver veta för att lyckas med just din dröm, skapa disciplin, skriv ner tydliga mål, sätt för att nå dit och motivera dig dagligen genom att aktivera dina sinnen. 

För att konkritisera din väg mot framgång, kan du följa Napoleon Hill´s fantastiska och vägledande bok där du under 12 grundläggande steg, får lära dig sättet för att nå ditt mål. Tänk rätt – bli framgångsrik skrevs redan 1937, har sålt i 60 millioner exemplar och inspirerar människor dagligen i deras självförverkligande livsresor!
 
I 12 avsnitt inspireras du till förändring, förbättring och nya tankar… och glöm aldrig … dina tankar är föremål (thoughts are things), behandla dem som saker, som möjligheter och lär dem styra deras utgång och styrka. Det blir ALLTID som du har tänkt dig!
 
1. Brinnande önskan = Burning desire
ALLA människor vill bli framgångrika och pratar ofta och gärna vitt och brett om det de ”önskar” i livet. Men det som krävs är viljan för att ta dig dit. Kanske måste du offra saker, relationer, pengar eller andra saker som i första skedet ter sig viktigt men som tappar värdet när du känner din brinnande önskan . Talang kan ses som en fördel men är inte alltid ett mått på framgång, då det kan vara en dålig egenskap att lyckas snabbt och enkelt. De som övar, kämpar och har motgångar skapar sin brinnande vilja genom träning och omprioriteringar. 
 
Fråga dig själv… Vad vill du och vad brinner du för att uppnå? Är du beredd på att offra någonting för det du vill ha!? Kanske vill du ta ”det säkra före det osäkra” MEN genom att stå kvar med ditt ena ben i ngt, så skapar du inte heller en maximal utvecklingsmöjlighet. Det är viktigt att du avslutar det som tar din energi och istället fyller på saker som ger dig energi och kraft. Skillnaden på att vilja och att skapa en brinnande önskan, kan enkelt utkristalliseras genom målfokusering.  


1. Skriv ner vad du ska åstadkomma!
2. Bestäm vad du vill ge i tid, engagemang och pengar för att nå ditt mål!
3. Bestäm hur mycket du vill ha, VAD ÄR DITT MÅL, var vill du ska ske?
4. Bestämd hur planen skall se ut för att nå dit! Revidera den gärna men ha alltid en plan för det du gör.
5. Skriv ner alla de tydliga riktlinjer som du skapat i din tro. Det du vill, vad du ska åstadkomma och vad som krävs för att komma dit skall ner på papper och vara din ”affärsplan” på resan.  
6. Läs upp dina mål, skapa affirmationer, aktivera dina sinnen och gör det dagligen.


När du känner rädsla, så minns att våra sinnens enda begränsningar är de som vi känner själva.  I det kinesiska alfabetet är orden kris och möjlighet representerade med samma tecken, vilket öppnar tankesättet för att krisen är det tillfälle där du får tid till att för reflektera, tänka till, se möjligheter, nya vägar. 
 
2. Tro…
 
…kan förflytta berg! Hur du förverkligar och uppfyller en önskan är direkt relaterat till din tanke och dess makt. Ingen människa döms till otur, då det är en tro om att misslyckas som ger dig en mindre lyckad väg i livet. När du odlar och när din tro om att lyckas, så kommer också utgången att bli den önskade. Gör det du tror på och tro på det du gör, så kommer andra att göra detsamma. Ta makten över dina tankar, gör dem till medvetna tankar snarare än omedvetna. Affirmation är ett enkelt sätt för att påverka dig själv i din vardag och är detsamma som att målfokusera och intala dig själv… 
 
Visst kan det uppstå situationer som skapar tvivel och rädsla men verkligheten är till för de människor som inte har tillräckligt med tro och fantasi. Dina närmaste kommer oftast att eftersträva att du fortsätter vara den du är och göra det du tidigare gjort. Deras rädsla för förändring återspeglas i deras motstånd för att din förändring som därmed även rucka deras egen oföränderliga värld…. eller ett ännu värre scenario… de måste följa med på utvecklingen och i den otrygghet som det skapar. 

Din självsubvention är den förmåga som gör att du kan påverka ditt undermedvetna att ändra riktning. Aktivera dina sinnen genom att se, höra, lukta, aktivera känslor och skapa energi, allt för att övertyga dig om vad du vill göra med dina undermedvetna tankar. Du väljer hur du vill tänka, du kan stärka din koncentration genom att öva den och övervinner hinder genom tänka utanför ramarna (… think outside the box…). 
 
3. Attityd
 
Din attityd skapar förutsättningar i alla dina möten, gör att du vinner tid, energi och får rätt inställning. En bil med optimal hjulinställning ger bäst förutsättning för att köra medan fel inställning gör att du kan fortsätta köra MEN med ett visst slitage och felaktig kurs. 
 
Vissa människor går in i mötande med en lite felinställd attityd eller med sviktande tro inför mötets utgång. Med din egen attityd kan du förändra andra människors bemötande, energi och därmed åstadkomma en positiv reaktion. Snabbaste kontakten med en andra människa är ett leende, vilket är enkelt, varmt och skapar trygghet. Positiv inställning ger dig förutsättningar att leva 10 år längre… ELLER kanske bör vi formulera det på detta sätt; de som har negativ inställning har förutsättningar att leva 10 år kortare.  

Den dagen du är ödmjuk inför andra åsikter och levnadssätt, MEN struntar i dem och går din egen väg… DEN DAGEN blir du framgångsrik oavsett mål.

4. Spetskompetens
 
Dina förutsättningar skapar du genom tro men också genom att besitta den kompetens som du behöver för att skapa det du vill. En utbildning är inte alltid det som presenteras i pappersform, utan bör snarare vara precis det som JUST DU behöver för JUST DIN dröm. Genom specialkompetens, specialinriktning och genom att vara grym i din roll, så kommer du att veta vilka som är rätta i de andra positionerna, vilka vägar som är rätt att välja och vad som är ditt mål i ett långsiktigt perspektiv. Skriv ner vad du vill åstadkomma, vilka kvaliteér som krävs av dig för att nå dit och vilka av dessa som kan kompletteras av andra människor genom nätverk, kompanjonskap, vänskap eller menorskap. 

5. Fantasi 

I Sverige lever vi efter filosofin att du måste lyckas första gången du företar dig något medan stora nationer som USA är fyllda av nytänkande människor som alltid är öppna för att prova igen och ge andra människor en andra chans. Oavsett livsstrategi, så är människans enda begränsning dess förmåga eller oförmåga att ha fantasi, kreativitet och skapa nya kunskaper och möjligheter. Du kan träna din hjärna på att se nya möjligheter genom att bryta mönster, tänka ”outside the box” och som vi gärna uttrycker det: ”sova på saken”. 

6. Organiserad planering 
 
Förvandla din önskning till handling och när du behöver hjälp, så ta för vana att be dem som har mest att göra om din hjälp. Allting tar den tid det tar… eller rättare sagt… det tar den tid som DU tror och förutsätter att det ska ta. När du har en morot och en tydlig målfokusering, så hinner du trycka in alla de viktiga saker som annars tar lång tid till både på kortare tid och högre effektivitet. Tillfällig motgång blir permanent misslyckande först när du ger upp, inte innan dess. Du är inte besegrad förrän du själv känner dig besegrad!!!  
 
Välj vad du vill arbeta med, vem du vill arbeta med och vad du vill göra. Den vanligaste tanken är: Vem söker arbetare eller Vem tjänar mest, och utifrån det väljer du arbetsplats eller yrke, vilket gör att du glömmer det viktigaste steget… att ta reda på vad DU vill göra och vad DU tror på!

7. Beslutsamhet 

Bestäm dig för vad du ska göra och hur du ska göra det och vackla aldrig i din beslutsamhet. Vårda det språk du använder till dig själv och andra genom att ta bort de ord som skapar en otydlig bild. Ord som men, måste, kanske, inte är ord som är negativa och som i de flesta fall skapar en obeslutsamhet och minskad positivitet. Det är lättare att göra fel och förändra det än att inte göra något alls… Alla de som är framgångsrika bär sin egen framgång inom sig, så som även du kan göra. 
 
8. Uthållighet 
 
Ge ALDRIG upp… Det finns inga problem, det finns bara saker som sker INNAN lösningen kommer. Lägg din energi på att lösa de motgångar som uppstår istället för att fokusera på de problem som kanske kan uppstå i framtiden. Träna upp din vilja, uthållighet, vana och förmåga för självkritik genom att öva dig dagligen. Du kan styra slumpen och skapa din egen ”tur” genom att se till att vara på rätt plats, med rätt inställning och energi.   
 
9. Duscha din hjärna!
 
Glöm inte att uppdatera dig, hitta ny inspiration och se dig ALDRIG som fullärd. Det är en kunskap att behålla motivationen… Ensam är stark är ett vanligt tankesätt men det ger dig inte energi och outputt från andra energikällor. Gör det du är bäst på och involvera andra som kan komplettera dig i det som krävs. Omge dig med det och dem du behöver för att lyckas, bolla dina tankar och ideer för att sålla och låt synergierna falla på plats. Se 1 + 1 som 3 och involvera människor som får dig att växa, utvecklas och som arbetar utifrån samma engagemang som du själv. Lyft fram dina medarbetare eller vänner för deras fina kvaliteer och acceptera dem alltid för deras brister.
 
10. Ditt undermedvetna

Du har bara en tanke åt gången som aktiveras i ditt undermedvetna. Den vanliga föreställningen är att du har många tankar samtidigt medan det i själva verket bara är många tankar som är korta och diffusa. Öva dig på att hantera och styra ditt undermedvetna genom att hålla kvar positiva tankar.  
 
11. Hjärnan…
 
 
… är fantastisk och kan tränas att agera och reagera på olika vis. När den låser sig tillfälligt, så kan en natts sömn, en lång promenad eller ett kort brejk göra att du ser lösningen och den nya möjlighet som skapats. Det som nyss verkade omöjligt, kan helt plötsligt verka självklart och enkelt! Gör inga förhastade slutsatser och ta inga beslut som känns fel i början på din resa. Öva dig på att snabbare se lösningar, koppla bort hjärnan för att ladda och var inte rädd för att ta hjälp från andra människor. Låt hjärnan och tankarna fokusera på det som du SKA göra och säg nej om du ändå inte har för avsikt att prestera 100%. Barn hör ordet nej 8 millioner gånger innan dess att de uppnår åtta års ålder, vilket gör oss människor till mästare på att kunna säga nej. Studera de som besitter den kvalité som du behöver eller den tanke som du vill skapa. Koppla ihop alla de viktiga faktorer, kunskaper och erfarenheter för att skapa din egen plan för framgång! 

12. Sjätte sinnet  
 
Magkänslan har ALLTID rätt och när du tränat upp din förmåga att läsa den, så kan du både känna igen positiva människor, varma miljöer och energigivande forum. Omge dig med de människor som ger dig energi, för att minska ner de som tar energi och sprider negativ känsla. Hjälp dem att inspireras och förändras genom utbildning, inspiration och positiv kraft men låt dem aldrig ta DIN energi. Den sämsta ovanan som du själv kan skapa är den som innebär att du omger dig med negativa människor och platser. 18 meter utanför din kropp finns ett energifält som andra människor känner av, som skapar olika situationer och som ger en inställning till både dig och andra. Låt din kropp signalera självkänsla, stark tro, positivitet och ha för vana att behandla dig själv och andra på ett fantastiskt vis!!! 

Text: Zarah Öberg 2008-08-23

Boka eventet på Spectacular Events

Beställ boken; Tänk Rätt Bli Framgångsrik med Napoleon Hill