Syra/basbalans, hur du basar upp dig när du är sur i kroppen och hur syra/bas-balansen fungerar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring syra/bas-balansen, hur du kan basa upp dig och var du finner basiska livsmedel.

Vad är syra/bas balansen?

Syrabas-balansen skapades av Dr. Ragnar Berg, och innebär att alla livsmedel och vätskor kan kategoriseras in som syrabildande eller basbildande. Allt i naturen och i den mänskliga kroppen är beroende av rätt syra/bas-balans och när den rubbas, så uppstår olika former av sjukdomar. I naturen sker liknande problematik som i mänskliga kroppen, då en sur sjö måste basas upp med kalk, och på liknande sätt behöver kroppen basas upp om vi blir för sura. Som surt räknas allt under pH-värde 7, medan det som är över pH-värde 7 räknas som basiskt. 7 är neutralt.

Vilken funktion har den i kroppen?

Egentligen är allt i kroppen beroende av rätt pH-värde, men det som ofta nämns som extra viktigt är att blodet behöver hålla rätt pH-värde. Vid svår försurning i blodet, kan vi dö av förgiftning. Kroppen prioriterar således att blodet skall hålla rätt pH-värde och om vi är försurade, så dras mineraler ut från benstommen för att blodet ska basas upp. En sur kropp bidrar alltså bland annat till benskörhet och sämre inlagring av mineraler. En annan viktig egenskap som är viktig gällande pH-balansen, är att att de pH-beroende enzymer som bla. krävs för matsmältningen, behöver rätt pH-värde för att fungera. Felaktigt pH-värde gör dem alltså mindre verksamma eller helt overksamma, vilket i sin tur ger stora konsekvenser.

Hur mäter man den – pH-värdet?

Du kan mäta pH-balansen genom att köpa lackmuspapper på apoteket eller i hälsokosten, och kan då mäta urinen och saliven. Om du sedan söker upp en duktig näringsterapeut, så kan de hjälpa dig att mäta pH-värdet i blodet, i kombination med faste-pH på urin och saliv. Det bästa är att mäta alla 3 vätskorna, men lackmuspappret är ett enkelt sätt för att mäta det själv. Ett problem är att om man är väldigt sur i kroppen vid tex svår sjukdom eller efter långvarig stress, så kan pH-värdet visa sig som högt i blodet, även om det egentligen är ett tecken på försurning. Kroppen är så mån om att pH-värdet i blodet aldrig ska bli för lågt att det garderar sig genom att lägga sig högt med hjälp av mineraler från benstommen. Vid dessa tillfällen är ofta pH-värdet för basiskt i blodet, samtidigt som det sker en urlakning i mineraldepåerna som man isåfall ser genom att göra en hårmineralanalys.

Hur märker man om syra/bas balansen är i olag (och hur kan det bli så)?

Mycket av det vi äter idag är försurande, så som kött, sockerrika livsmedel, vete m.m. och dessutom så är stress väldigt försurande. Uppbasande är till exempel gröna grönsaker och andra mineralrika livsmedel. I och med att vi stressar mycket och samtdigt äter för mycket av det som är försurande, så uppstår obalanser. Så länge man har en balans så väger ju vågskålen upp de båda sidorna, men i de flesta fall så är det inte så det ser ut i dagens stressade samhälle. Man märker det mycket på att huden blir sämre, att det uppstår hudproblem, att urinen luktar väldigt surt, att man får problem med matsmälningen och/eller tarmen m.m. Generellt sätt så kan inte matsmältningen fungera bra hos en person som är försurad, eftersom det uppstår problem rredan i munhålan och spjälkningen av kolhydrater.

Hur kan man påverka syra/bas balansen med kost?

Man kan basa upp sig med bra mat, som är rik på mineraler såsom gröna grönsaker, greens m.m. Effektiva uppbasande råvaror är broccoli, spenat, sparris, grönkål, korngräs, vetegräs, potatisvatten eller produkter som basmineral, pH-kalk m.m. Det viktiga är att det är bra råvaror som odlats ekologiskt eftersom de grödor som inte odlats i marken utan i gödseltråg, har sämre näringsinnehåll.  

Det rekommenderas ofta att man ska äta kalk – vilken slags kalk används och hur funkar det?

Kalk är uppbasande för kroppen på samma sätt som när vi basar upp en sjö som är försurad. Det viktiga är att kombinera det med magnesium eftersom magnesium krävs för upptag av kalcium, samt att man äter D-vitamintillskott under höst, vinter och vår, eftersom D-vitamin är det som transporterar kalcium ut i blodbanan. Om man är väldigt urlakad kan det även krävas K2, som hjälp för att föra in kalcium i benstommen, så att det inte stannar och bara cirkulerar i blodbanan och då ger ett för högt pH-värde. Det viktiga är att det kalk man äter, kommer från ekologiska källor, så att det är en bra produkt. Kalk tillsammans med magnesium och D-vitamin stabiliserar pH-värdet och stärker benstommen.

Läs gärna mer om syrabas-balans: www.detox-guiden.se, www.detoxa.nu och www.zarahssida.se

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu