Sugtablett med fläder minskar influensa och förkylning!

Jag har tidigare tipsat om att öka D-vitaminintaget för att undvika influensasmittan. Även fläder har påvisats ge bra effekter vid förkylning och infuensa. Med anledning av det så har det kommit en ny sugtablett med fläderextrakt som tycks blockera replikation av visa virusstammar av influensa.

Ny forskning har även visat att det har förmågan att blockera H1N1 ”svin” influensan i ett provrörsförsök. Klinisk forskning är alltid preliminära, men oftast mycket lovande. I en pilotstudie så minskade självrapporterade influensaliknande symptom signifikant jämfört med studiens placebogrupp. Två tidiga kliniska studier har även visat att en annan fläderprodukt minskar symtom och varaktigheten av influensa.

Läs hela studien:
http://www.naturaldatabase.com/(S(yqsle5j3apyifbus1bgzqa45))/ce/ceCourse.aspx?s=ND&cs=&referer=EUPDATE200910&utm_source=default&utm_medium=
eupdate&utm_campaign=eupdate&pm=5&pc=09%2D29

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se