StemXcell – öka stamcellsproduktionen på naturlig väg

Stamceller finns i flercelliga organismer och är omogna celler med egenskaper som gör att de kan genomgå ett obegränsat antal celldelningar och har förmågan att utvecklas till flera celltyper. Under graviditetens första 16 dagar, så består fostret endast av totipotenta stamceller som har förmågan att bilda alla kroppens celltyper. Utifrån dessa utmynnar pluripotenta stamceller som kan differentiera till celler, multipotenta stamceller som kan skapa närbesläktade celler såsom blodceller samt unipotenta stamceller som kan skapa en enda differentierad celltyp.  som sedan utvecklas vidare till alla kroppens vävnader.   


I den vuxna kroppen, återfinns de adulta stamcellerna som tex ryggmärgen. Dessa stamceller är få och har förutbestämda utvecklingsmöjligheter.


I dagsläget används stamcellstillförsel för att bota flertalet sjukdomar genom att de tillförs i ryggmärgen eller hjärnan. Behandlingen har fått uppmärksamhet, då den anses grym eftersom stamceller tas från uppodlade, aborterade embryon.

NU har det kommit en naturlig produkt (StemXcell) som får benmärgen att producera upp till 75% mer stamceller, vilket motverkar åldrande och minskar symtomen hos nästan ALLA sjukdomar. Jag har sett det med egna ögon, så det är sant… Läs mera på: StemXcell

Läs min artikel om den mänskliga hjärnan och 5 tips om hur du boostar och övar den:

Den mänskliga hjärnan är en del av det centrala nervsystemet och kontrollerar stora delar av kroppens funktioner så som blod och hjärta men också minne, inlärning och känslor. En vuxen människas hjärna är främst uppbyggd av mättade fetter, väger cirka ett kilo eller strax över, innehålller 100 miljarder celler och skyddas av kraniet.


1. Ät gott om livsmedel med Omega 3 för att få snabbare signaler i hjärnan.

2. Tänk på att hjärnan är uppbyggd av mättade fetter, vilket alltså gör dem ovärderliga för kroppen.

3. Hjärnan behöver tränas för att funka bra. Öva på att komma ihåg saker, lära in och låt din fantasi och kreativitet flöda, så kommer du att märka ständiga förbättringar i din kapacitet.

4. Barnens båda hjärnhalvor är inte ihopkopplade förren de föds. Första korsningen mellan dem sker vid förlossningen och sedan bör detta tränas genom korsrelaterade övningar. Låt barnen lära sig att krypa och gå i sin egen takt och hjälp till genom att göra övningar som korsar barnens kroppshalvor. 

5. Var noga med att du får gott om sömn, så att hjärnan hinner bearbeta den information som kommer under dina dagliga intryck. 6. Cirka 95% av de tankar du tänker idag, tänkte du även igår. Ha som mål att tänka nya tankar varja dag och arbeta alltid för att dessa ska vara positiva och fantasifulla.


Hjärnan består av framhjärnan, mitthjärnan och bakhjärnan och i de senare hittar du hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärnstammen mynar ut i ryggmärgen och nervsystemet som styr kroppens funktioner. Storhjärnan är delad i två delar där talet, synen och hörseln finns representerade. I den vänstra av hjärnhalvorna sitter människans analytiska förmåga, språkkunskaper, verbala kommunikationer samt matematiska och logiska förmågor. I den högra återfinns helhetsuppfattning såsom intuition, fantasi, kreativitet, känslor och orientering medan lillhjärnan styr balans och muskulatur och mellanhjärnan sköter alla basala kroppsfunktioner.   


Reptilhjärnan går in och styr våra överlevnadsinstinkter och ser till att vi prioriterar att få i oss mat, att vi fortplantar oss och kan ge oss gigantisk kraft när vi känner oss hotade eller rädda.


Hjärnans nervceller lagrar minnen som skapas av kopplingar i hjärnan, dvs synapser. Korttidsminnet lagrar det som är tillfälligt medan långtidsminnet består av större händelser, personlighet, saker som skett i livet och saker som vi lärt oss tidigare.