Statiner, tv-tittande och sockerrik kost kan orsaka diabetes, visar ny studie

Om alla läkare följde de senaste riktlinjer som finns kring kolesterolbehandling och om alla deras patienter också intog de statiner som de blir tillskrivna, så skulle det finnas över 3,5 miljoner fler diabetiker i Amerika. Ja, du läste rätt… Statiner ger diabetes, samtidigt som läkemedelsföretagen inte bara tjänar pengar på statiner, utan även på insulin. Samma sak ser man när det gäller statiner och viagra. Statiner minskar Q10 i hjärnan, vilket ger impotents. Lägligt (… och ironiskt…) nog, så är det samma företag som tillverkar dem båda.
Det faktum att statiner orsakar diabetes styrks av två separata studier i det senaste numret av Journal of American Medical Association (JAMA).  De senaste riktlinjerna för kolesterol visar att antalet amerikaner som bör ta statinbehandling ligger på mellan 13 och 40 miljoner. De 27 miljoner amerikaner som ligger i mellanglappet är de som inte har hjärtsjukdom, men som har högt kolesterolvärde. Denna typ av behandling kallas för primär prevention.

Uppgifterna om statiner och deras förmåga att hjälpa människor med hjärt- kärlproblem är svaga och visar att statinerna inte gör något nytta. Det finns endast ett litet positivt resultat om patienterna också har inflammation (som visar sig genom högt C-reaktivt protein), inte för problem med högt kolesterol eller högt LDL. Däremot, så kan ändrade kostvanor, med bra fetter, minskat intag av socker och ökad motion och cirkulation. 

Den senaste studien undersökte fem stora kliniska prövningar av statiner. I dessa fem studier ingick 32 752 icke-diabetiker som undersöktes under 4,9 år. Under studietiden, utvecklade 2749 patienter (eller 8,4 procent) av dessa diabetes. De på den högsta doser av statiner (som allt förskrivas av läkare) löpte också högst risk för att utveckla diabetes. Samtidigt visade studien på en väldigt liten övergripande minskning av riskerna för hjärtinfarkt vid behandling av statiner.

En annan studie, utförd på 14 000 patienter, publicerades nyligen i JAMA. Studien visade att de patienter som behandlades med kraftfulla immun-undertryckande läkemedel (TNF-alfa-blockerare som Remicade eller Enbrel), löpte minskade risker för att utveckla diabetes.


Diabetes en inflammatorisk sjukdom vars inflammation uppstår från högt intag av socker, lågt intag av fiber, hög konsumtion av snabbmat, skräpmat, kalorität och näringsfattig kost, stress, för dålig sömn och för lite motion. Växtbaserade, whole foods-livsmedel, sockerfri kost, produkter utan mjöl och mjölk tillsammans med anti-inflammatoriska omega-3 fetter och en daglig dos av motion kan dramatiskt minska riskerna för att utveckla diabetes.

En studie som publicerades i JAMA förra veckan, visar att riskerna för diabetes, hjärtinfarkt och död ökade betydligt hos de testpersoner som såg på tv mer än två timmar per dag.

Källa: Mark Hyman
www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.kolhydrater.org
www.vegetarisk.info
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.d-vitamin.biz

www.vitaminochmineral.se