Skolelevernas vaccinering avgörs genom underskrifter från föräldrar!!!

Nu har skolorna börjat skicka ut formulär till alla föräldrar för att då underskrifter inför influensavaccineringen, vilket är HELT HELT uppåt väggarna! Det är oerhört anmärkningsvärt att det inte alls framgår varken risker eller biverkningar i samband med informationsfoldern. Ni kan väl läst mitt tidigare inlägg om kvicksilvrets inverkan på barn och gravida m.m.

* Foster hos gravida. Här kan den svåraste skadan uppträda eftersom fostrets hjärna är extremt känsligt för kvicksilver. De skador som kan inträffa kan leda till att fostret får hjärnskador som redan tidigt i livet kan yttra sig i form av diagnoser som autism, Damp/ADHD. Varje förälder som har fått barn med sådana diagnoser vet vilken smärta och oerhörd kamp det kan vara för att hjälpa sina barn till ett någorlunda drägligt liv.

* Barn i åldern upp till omkring 10 år. Fem mikrogram etylkvicksilver vid två tillfällen är t ex en stor dos för en tvåårings hjärna.

* Vuxna människor med genetisk känslighet för kvicksilver. Sannolikheten är här inte stor att det kan leda till bestående skador, men den som har den här känsligheten kan få symtom från kvicksilvret i vaccinet. Dessbättre kommer hälsoproblemen sannolikt vara av övergående karaktär.

Läs mer: blog.php?bid=666

www.kostkoll.se