Riktlinjer för hälsovådliga kemikalier har inte uppdaterats på 30 år

I dagens SvD går att läsa att många av våra svenska gränsvärden för kemikalier är minst sagt föråldrade. Vissa av dem har inte anpassats och förändrats på över 30 år, vilket är anmärkningsvärt. En annan intressant aspekt är att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika länders gränsvärden (enlige en studie från KTH). Värdena kan skilja sig med så mycket som 100 gånger.

Dessa föråldrade gränsvärden har inte förändrats på grund av bristande resurser, hävdar Arbetsmiljöverket.

Ett ämne är exempelvis paradiklorbensen (finns i luftfräschare) som har klassificeras som cancerframkallande i många länder, men inte i Sverige. Även ämnet halotan (en anestesigas för narkos) har en mycket låg gräns hos den amerikanska branschorganisationen ACGIH, medan Sverige har ett gränsvärde på 10 gånger så högt.

På EU-nivå används cirka 30 000 kemikalier samtidigt som vi endast har gränsvärden för cirka 450 av dessa. 

Mer om kemikalier:
www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info

Källa: SvD

www.kostkoll.se