Rädda livet på ett barn

Nu kan man köpa affischen ”Första hjälpen för barn” som är en guide om man
snabbt behöver göra Hjärt-Lungräddning, stabilt sidoläge eller hjälp vid
luftvägsstopp på barn mellan 0-8 år.

Att snabbt fatta rätt beslut och behålla lugnet kan vara helt avgörande när ett
barns liv hotas. Följ stegen på affischen för att snabbt agera i en krissituation.
Ha affischen placerad lättåtkomlig på kylskåpet, städskåpet, förskolan, fritids,
skolan, barnavårdcentralen osv.

Dessa råd är ett stöd för de som arbetar eller umgås med barn, egna som andras.
Affischen följer instruktioner enligt ERC (European Rescusitation Council).
Affischen beställer man på: Barnlivräddning