Pulsdiagnostik inom kinesisk medicin och ayurvedisk medicin!

En av de mest intressanta saker som finns i kinesisk och ayurvedisk medicin, enligt mig, är pulsdiagnostik, som är en av hörnstenarna inom traditionell kinesisk medicinen och ayurvedisk medicin.

Kinesisk medicin talar om ”puls” eller ”pulsar”, då de kinesiska pulsarna består av 14 pulsar som alla motsvarar ett organ eller en viss funktion. Dessa känns på olika sätt på artären. Inom ayurvedisk medicin, talar utgår man från pekfingret, långfingret och ringfingret som alla känner olika pulser.

Pekfingret = Vatapulsen
Långfingret = Pittapulsen
Ringfingret = Kaphapulsen

Utöver det, så utgår du sedan från var på fingertoppen som pulsen känns, vilket håll den kommer ifrån, om den är stark, svag, stabil, ostabil, ryckig och taggig, jämn och mjuk eller om den verkar smetig eller ren. 

Ayrvedaläkare som använder sig av pulsdiagnostik kan känna pulsen i 7 olika nivåer, medan kineserna kan särskilja upp till 47 olika aspekter inom pulsen. Pulsdiagnostiken bygger på intuition, är lugn och samlad och att du har en lätt hand, med mycket tålamod. Kaphapulsen kan vara mindre lätt att känna eftersom den är dovare och djupare, medan vatapulsen oftast är ytlig och stark. Ett sätt för att ta pulsen är att först göra avslappningsövningar, som gör att patienten är bekväm och känner tillit men du kan också ta pulsen vid flera tillfällen för att de skiftningarna. 

Inom kinesiska medicinen talar man om att enövre puls som är ytlig och hoppig också tyder på en för upprorisk Ch´i, dvs en energi som mindre positiv. Om du trycker extra hårt när du tar pulsen, så kommer du ner på den djupaste nivån, vilket kallas för den undre pulsen och när den är livlig så innebär det istället att Chi har svämmat över i buken och gör den svullen. Utan Chi (energi inom kinesisk medicin) och Ojas (ayurvedans livselixir) så finns ingen livskraft. Med mindre livskraft, så är det nära till både sjukdom och olycka och när livskraften är slut, är också livet slut.

Pulsdiagnostiken kan hjälpa många som inte får diagnos via konventionell sjukvård, på samma sätt som hårmineralanalys, näringstester, candidatester, sköldkörteltester, födoämnestester m.m. som alla har gemensamt att de går ner på djupet och är biokemiskt anpassad.  En ayurvedisk eller kinesisk läkare som använder sig av pulsdiagnostik kan ställa eller bekräfta redan ställd diagnos och är oerhört pricksäker.

www.ayurveda-guiden.se
www.zarahssida.se
www.friskabarn.se
www.kostkoll.se