Provtagning på tarmfloran

Till hösten börjar vi ta ett nytt test som är fantastiskt och väldigt spännande. Tester är ett avföringstest som tar reda på hur tarmfloran ser ut. Provtagning sker genom avföringsprov och då detta är en av marknadens bästa test så är det mycket omfattande.

Tarmfloran är mycket viktig för ett fungerande immunförsvar, god matsmältning och nra näringsupptag. Vissa bakterier kan helt saknas på grund av att tarmfloran är så känslig och påverkas av både stress, kost och läkemedel med mera. Ett exempel på hur mycket problem som detta kan ställa till så kan det nämnas att e.coli behövs för produktion av vitamin K samt omvandling av serotonin från aminosyran tryptofan. Om denna bakteriestam saknas så uppstår serotoninbrist och brist på vitamin K. Ett annat exempel är att flertalet bakteriestammar har som uppgift att hålla nere inflammation som exempelvis l.casei.

För att beställa ett avföringsprov för mätning av tarmflorans, maila: tidsbokning@zarahssida.se.

Det kan också vara lämpligt att mäta signalsubstanser/neurotransmittorer för att se hur serotonin ligger. Vi mäter även andra signalsubstanser som:

S- Serotonin
GA – GABA
DP – Dopamin
E – Epinephrin/Adrenalin
NE – Nephrine / Noradrenalin
G- Glutamin

Mätning av signalsubstanser sker i urin. Labrixtest finns även för mätning av hormoner och hormonell obalans. De hormoner vi mäter är progesteron, östrogen, testosteron,  DHEA.