Provtagning på D-vitamin, jod, flour, bromin, kvicksilver och helicobakter pylori

Ny erbjuder vi fler prover för privat provtagning.
  • Calprotectin, avföringsprov som mäter inflammatorisk process i tarmen
  • H.pylori Antigen, avföringsprov för mätning av magsårebakterier
  • Celiac and gluten sensitivity bloodspot, provtagning för glutenkänslighet
  • Iodine, urinprov för provtagning på jod, vid misstanke om brist vid tex: hypotyreos
    (iodine, flouride, bromine), urinprov för mätning av flour, jod och bromin, vid tex hypotyreos
  • Mercury, urinprov för mätning av kvicksilver i urin (kan gärna kombineras med hair toxic elements)
  • Hair toxic Element Exposure Profile (motsvarar hårmineralanalys, men mer omfattande än vanlig hårmineralanalys)
Mätning av D-vitamin, bloodspoots
Vi lanserar även ny provtagning på D-vitamin from 1 juli 2020. D-vitamin är viktigt för god psykisk hälsa och D-vitaminbrister kan förknippas med depression och trötthet. D-vitamin behövs även för fullgott immunförsvar och således för att hålla sig frisk. D-vitamin finns i alla celler i kroppen, och arbetar för ett friskt och väl fungerande immunförsvar. D-vitamin är ett näringsämne som är viktigt för att motverka influensa, och det är också ett prohormon, som är nödvändigt för omsättning av tex progesteron.

Vår nya provtagning på D-vitamin D analyseras med hjälp av bloodspot, vilket innebär att det enkelt tas hemma enligt anvisning. Du kan alltså mäta D-vitamin utan att behöva uppsöka vårdcentral eller annan provtagningscentral. Du erhåller även personligt anpassade rekommendationer baserade på dina provsvar.

För bokning: tidsbokning@zarahssida.se eller besök vår bokningssida: Boka konsultation