Proteinintolerans, Candida och Lektiner orsaker till ”autoimmuna” sjukdomar!!!

Visste du att Candida kan orsaka läckande tarm? Nästintill alla människor som har en läckande tarm har även candida i blodet och vice versa. När candida (svamp) fastnar på tarmens slemhinna, så går ett alarm i kroppen och det skickas vita blodkroppar för att motverka angreppet. När vita blodkropparna angriper svampen, så skadas den omgivande hinnan och det innebär att slemhinnan försvinner. När slemhinnan är borta, så finns inte längre den slemhinna kvar som har som skydd att se till att okända partiklar ej passerar genom tarmväggen. Detta omnämns som autoimmuna sjukdomar när det i själva verket är immunförsvaret som angriper den skadliga candidan.


Även lektiner (protein med två sockerbindande receptorer) kan binda sig till tarmslemhinnan och orsaka symtom som påminner om Ulcelös kolit och Chron, celiaki, IBS och därmed också läckande tarm. Lektinerna går över i blodbanan och binder sig till cellmembranen (cellens skal) i exempelvis blodkärl, njurar, lever, körtlar och binjurar. Lektiner finns i allt från bönor, nötter, ananas och sparris till mjölk och vete och går alltså ut i blodet för att lagras in. 


Hela 60% av friska människor har reumatistiska besvär efter 30 års ålder, vilket beror på att lektinerna har lagrats under alla år. Känsligheten kan uppkomma på grund av genmanipulering (såsom tex tomat som har högt innehåll av lectin, men som numera innehåller latex för att motverka skadedjur och att tomaternas yta förstörs). Det finns också forskning som visar att cellernas levnadstid minskar från 72 timmar till HELA 12 timmar vid dagligt intag av kidneybönor som har hög nivå av lektiner, vilket är oerhört skadligt för cellmetabolismen.


Lektiner i pastöriserad och homogeniserad mjölk är mer skadlig eftersom deras naturliga innehåll av SIsA reduceras av processen. Då tillkommer även mitt tidigare inlägg om att proteinkedjorna vrids åt fel håll vid homogenisering. 


Det finns en mängd saker som sker i kroppen när lektinerna går över i blodbanan, då tex: att de blockerar receptorerna, förväxlas med hormon i kroppen m.m.  Du kan minska lektiner i din mat genom att undvika mjölk, vete samt lägga bönor och nötter i vatten över natten och äta fermenterad soja istället för ofermenterad (miso, nato). Kännetecknande för lektiner är att de orsakar gaser i magen, då främst från ovan nämna livsmedel. Detta försvinner nästan helt om de får ligge i blöt innan tillagning.


Tänk på att gluten är ett samlingsnamn för en hel grupp med sädesslag och att det i själva verket är gliadin som är problematiken vid glutenintolerans. Det finns även forskning på att vetegliadinet öppar upp och orsakar en ”läckande tarm”, vilket gör att det bör undvikas helt.


Lektiner eller candida som sätter sig fast på tarmslemhinnan, orsakar således en läckande tarm som i sin tur gör att allt ”skräp” går ut i blodet MEN även de protein som inte har hunnit spjälkas (till fria aminosyror eller aminosyror om 2). Detta gör att det kommer in polypeptider (proteiner med många aminosyror) i blodet, tillsammans med lektiner och med candida.


Alla dessa tre är orsaken till nästintill alla sjukdomar som både hävdas vara autoimmuna, vilket inte är fallet så immunförsvarets vita blodkroppar anfaller dessa tre okända ”gifter” i blodbanan, ej sin egen vävnad.  Däremot, så skadas vävnaden vid dessa ställen och ger problematik, tillsammans med att de attackerar allt från kroppens organ (njursvikt, leverproblemtik, reningsproblematik) , hudproblem (psorisasis, eksem m.m.), tarmslemhinnan (crohn´s, ulcelös kolit m.fl.) till hjärn- och signalsubstansrelaterade sjukdomar såsom MS, ME, ALS, ADHD.  


Tänk på att ALDRIG äta en proteinrik kost utan gott om enzymer om du har läckande tarm (vilket nästan alla har), eftersom det ökar de ej nedbrutna proteinkedjorna (polypeptiderna) i kroppen i en ofantlig fart, då dessa inte hinner brytas ner innan de går över i blodbanan. Det är alltså som rent gift för kroppen!!! Däremot kan redan spjälkade (ensamma) aminosyror läka tarmen, vilket gör att tex L-glutamin är oerhört bra. Läs mer om detta i länken om läckande tarm nedan.

En diet som bygger på endast protein (low carb) är fantastisk mot candida och för att dämpa lektinerna i kroppen MEN du måste ALLTID laga din tarm först. Annars är det alltså oerhört skadligt när polypeptiderna sprids i kroppen och attackerar viktiga områden. (och man bör även ha i åtanke att mycket protein är oerhört försurande och därmed kan orsaka en miljö som totalt slammar igen samt att en proteinrik kost nästintill alltid medför näringsbrist, då det ej tillförs vitaminer, mineraler och främst antioxidanter från tillräckligt med grönsaker).

Du läker din läckande tarm genom att:

Ta reda på vad du har en intolerans emot och dessa tar du således bort ur kosten. När det som irriterar slemhinnan försvinner, så kommer du år grundproblemet som har orsakar din läckande tarm och alla de sjukdomar som kommer med den. Efter detta, så behöver tarmen läkas med bla: aminosyror.


Läs mer om:

Läckande tarm: blog.php?bid=806
Homogeniserad mjölk och diabetes: http://www.kostkoll.se/blog.php?bid=367
SLV for dummies: blog.php?bid=789&print=1
Om försurad kropp vid medicinering/antiobiotika och felaktig kosthållning: blog.php?bid=633&print=1

OBS! Maila mig för forskning inom respektive områden. Jag hänvisar till väletablerad forskning och källanvisning men p.g.a. tidsmässiga skäl så kan jag inte ange alla dessa i mina blogginlägg.

Källa: EU Biotek