Prenatal järnbristanemi och psykisk utveckling hos barn

I en 2-års uppföljning studie med 850 barn till kvinnor som hade deltagit i en dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie av prenatala mikronäringstillskott (västra landsbygden Kina) visades samband mellan jänbristanemin och intag av mikronäringsämnen. Kvinnorna fick dagligt tillskott med folsyra, järn/folsyra (60 mg järn), eller flera mikronäringsämnen (med 30 mg järn) under graviditeten. Studien visade att järnbristanemi i tredje trimestern av graviditeten var associerat med signifikant lägre mental utveckling hos barnet vid 12, 18 och 24 månader, jämfört med den grupp där kvinnorna inte hade järnbrist.  

Reference: ”Effect of Iron Deficiency Anemia in Pregnancy on Child Mental Development in Rural China,” Chang S, Zeng L, et al, Pediatrics, 2013 Feb 11; [Epub ahead of print]. (Address: United Nations Children’s Fund Office for China, Beijing, China).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu