Prebiotika kan modulera tarmfloran och immunsystemet hos hiv-infekterade vuxna

En ny studie undersökte hur prebiotika kan påverka och förbättra hälsan hos HIV-infekterade vuxna. Behandlingen var en prebiotiska oligosackaridblandning med högaktiv antiretroviral påverkan (HAART). Studien var ett pilotprojekt och en dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie.

57 HAART-naiva HIV-1-infekterade patienter fick en unik oligosackarid blandning (15 eller 30 gram kortkedjade galactooligosaccharides / långkedjade fruktooligosackarider / pektin hydrolysat-derived sura oligosackarider (scGOS / lcFOS / PAO) dagligen) eller placebo under 12 veckors tid.

Resultatet visade att den mikrobiota sammansättningen förbättrades avsevärt med ökat intag av bifidobakterier. Behandlingsgruppen visade en minskning av lösliga CD14 (sCD14), aktiverade CD4 (+) / CD25 (+) T-celler, och ökade signifikant sina naturliga mördarceller (NK) jämfört med kontrollgruppen. Resultaten av denna pilotstudie tyder på att kosttillskott med prebiotiska oligosackaridblandningar resulterar i förbättrad tarmflora, minskad sCD14, CD4 (+) T-cellsaktivering (CD25), och förbättrade NK-cellsaktivitet i HAART-naiva HIV-infekterade individer. Denna förbättring i immunförsvaret, kan signifikant förbättra HIV-diagnosens framfart.
 
Reference:”Specific prebiotics modulate gut microbiota and immune activation in HAART-naive HIV-infected adults: results of the ”COPA” pilot randomized trial,” Gori A, Rizzardini G, et al, Mucosal Immunol, 2011 Sep; [Epub 2011]. (Address: Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, San Gerardo Hospital, University of Milano-Bicocca, Monza, Italy. E-mail: andrea.gori@unimib.it ).

Mer om kost, näring och medicin:


www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.receptkoll.se
www.kemikalier.eu
www.gmo-guiden.se
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.d-vitamin.biz
www.vegetarisk.info
www.kolhydrater.org
www.skoldkortel.info
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.gravidkost.se
www.smoothie-recept.se
www.medicinsk-geologi.se