Perfluorerade karboxylsyror (PFCAs) påfunnet i navelsträngsblod, amningsmjölk, urin och avföring hos människor..!

University of Toronto rapporterade nyligen att kemikalier studerats i blod, urin och avföring hos människor och då exempelvis polyfluoroalkyl fosfatestrar, som är en nedbrytningsprodukter av perfluorerade karboxylsyror (PFCAs). Polyflouroalkyl används främst som beläggning i matens förpackningsmaterial. 

Rapporten visar på ytterligare en stor anledning till att undvika halvfabrikat, förutom de redan kända anledningar som finns, som att maten tappar sin näring, att fetterna oftast är förstörda (härskna) och produkterna innehåller socker, tillsatser och konserveringsmedel.

Perfluoroalkyls omfattar perfluoroktansyra (PFOA) och perfluorooctanesulfonate (PFOS) som används i matförpackningar, omslag till mat och du kan också få i dig det via dricksvatten, damm, via luften, från mattor, flamskyddsmedel, non-stick kastruller och stekpannor. Ämnet har påfunnits i navelsträngsblod hos gravida kvinnor och i ammande kvinnors bröstmjölk.

www.kemikalier.eu
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info

Källa: Huffingon post

www.kostkoll.se
www.rawfood.kost.se