Pau D'Arco mot svamp, parasiter och virus!

Pau D’Arco är lapachobark och omnämns ofta som lapacho (det verksamma ämnet i barken) och Ipe Roxo. Barken har används i tusentals år, främst av sydamerikanska indianer.  i 1000 år. Lapacho-trädet är omtalat just för dess förmåga att stå emot det mesta… allt från virus, svamp och parasiter. Trädets bark innehåller ett antibiotiskt och mycket kraftigt ämne, järn, kraftiga antioxidanter och merparten av våra mineraler.

Hos incafolket användes té på Pau D’Arco som medicin och rekommenderas än idag, vid behandling av candida (svamp) och parasiter. Teet tillverkas av den inre barken på Pau D’Arco-trädet: Tabebuia Impetiginosa.

Läs mer om biverkningar och interaktioner med Pau Dárco och läkemedel: Läkartidningen 

www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.zarahssida.se