Ömma bröst vid östrogendominans

Många kvinnor får ömma bröst vissa dagar i menstruationscykeln, vilket hör samman med östrogendominans. Vid östrogendominans har kvinnan för lågt progesteron i förhållande till östrogen. Detta innebär obalanser som ömma bröst, PMS, hormonell akne etc. Det är viktigt att påpeka att östrogendominans inte nödvändigtvis innebär att östrogen är högt, utan alltså att det högt i förhållande till progesteron. Vid denna typ av besvär bör man mäta progesteron och östrogen, samt ratio/balans mellan östrogen och progesteron. Utifrån dessa värden kan man sedan korrigera den obalans som finns.

Om du önskar hjälp att mäta i salivtest / labrixtest eller om du önskar boka tid, så kan du maila oss på tidsbokning@zarahssida.se