Omformulerade influensadefinitioner och patenterade vaccin – HUR ÄR DET MÖJLIGT?

År 2003 definierade WHO ”influensapandemi” på följande sätt:
”En influensapandemi uppstår när ett influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot vilket resulterar i flera samtidiga epidemier världen över med ett enormt antal döda och sjuka.”


I maj 2009 ändrades definitionen på följande sätt:
”En influensapandemi kan uppstå när ett influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot.”


Varför har WHO ändrat pandemidefinitionen på detta vis? Och varför just i år?
 
Baxter tog patent på H1N1 den 28 augusti 2008.
Hur kunde de veta så långt i förväg? Kristallkula?

Baxter International fyllde i ett  patent för  H1N1 vaccinet i den 28 aug. 2008. Läs om patentet här: http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Baxter%20Vaccine%20Patent%20Application.pdf

Patentet offentliggjordes i mars 2009, en månad efter i maj uppstod viruset för första gången i Mexico. Är det en slump?

Tom Jeffersson säger i sin intervju också att man aldrig kan pricka in ett influensavirus till ett vaccin i förväg… Hmmm… TÄNKVÄRT!

Boosta ditt immunförsvar: www.kostkoll.se