Omega 3 förbättrar ögats funktion och den kognitiva utvecklingen hos barn!

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har nu bekräftat att omega-3 (DHA och ALA), förbättrar ögats funktion och den kognitiva utvecklingen hos barn.

”DHA har en strukturell och funktionell roll i hjärnan och näthinnan. Ammande mammor som ökar sitt  DHA-intag bidrar till tidigare utveckling av ögat samt till en normal kognitiv utveckling hos fostret dess hjärna, skriver dr Juliane Kleiner, chef för DNA, EFSA .

(Obs! Maila mig för att ta del av hela den amerikanska artikeln)

Källa: Shane Starling