Omega-3 fettsyror ger minskad inflammation och ångest

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med parallella grupper påvisades kopplingen mellan omega 3, inflammation och ångest. Studien utfördes under 12 veckors på 68 läkarstuderande som alla erhöll tillskott med omega-3 fettsyror (2,5 g / dag med 2085 mg EPA och 348 mg DHA). Studien visade att tillskott med omega 3 gav 14 procents minskning av interleukin 6 (en inflammationsmarkör) och en minskning av ångestrelaterade symtom med 20 procent. Ingen väsentlig förändring syntes i symtom relaterade till depression.


De läkarstudenter som erhöll omega-3 fleromättade fettsyror hade minskade nivåer av omega-6 och ett bättre förhållande mellan omega 6 och omega-3. Detta bidrog till lägre ångest och minskningar produktion av IL-6 och TNF -alfa.


Reference:”Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in medical students: A randomized controlled trial,” Kiecolt-Glaser JK, Belury MA, et al, Brain Behav Immun, 2011 July 19; [Epub ahead of print]. (Address: Institute for Behavioral Medicine Research, Ohio State University College of Medicine, OH, USA).

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.kolhydrater.org