Omega 3 fettsyror (3 gram per dag) kan minska inflammation

En klinisk prövning med 37 patienter som alla led av terminal njursjukdom och erhöll dialysbehandling, visade att 3 gram omega-3 fettsyror per dag minskade serumnivåer av tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-a). TNF-a är en markör för inflammation.

Patienterna fick 3 gram omega-3-fettsyror per dag under 2 månaders tid och värden som hemoglobin, albumin, ferritin, triglycerider, totalt kolesterol, lågdensitetslipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein (HDL)-kolesterol, TNF-a och hög specifik-CRP (hs-CRP) mättes både vid baslinjen och efter behandlingsperiodens slut.

Resultatet visade att TNF-a minskade vid intag av omega-3-tillskott, medan järn- och kolesterolnivåer inte påverkades nämvärt. Resultaten tyder på att 3 gram omega-3-fettsyror per dag kan vara effektiva för att minska inflammationsprocesser i kroppen.

Reference: ”Effect of treatment with Omega-3 fatty acids on C-reactive protein and tumor necrosis factor-alfa in hemodialysis patient,” Tayyebi-Khosroshahi H, Houshyar J, et al, Saudi J Kidney Dis Transpl, 2012 May; 23(3):500-6. (Address: Hamid Tayyebi-Khosroshahi, Department of Internal Medicine, Imam Reza Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu