Naturligt progesteron minskar antalet för tidiga födslar med hälften, visar ny studie

En ny studie publicerad i tidskriften Ultrasound, obstetric and gynekology visar att naturligt progesteron som ges till vissa grupper av gravida kvinnor minskar för tidigt födelsetal med så mycket som 50 procent. Gravida kvinnor med vissa medicinska tillstånd kan ha brist på progesteron, vilket är ett viktigt hormon som behövs under graviditeten för att barnets ska utvecklas på rätt sätt. Genom att komplettera med progesterongel, kan dessa kvinnor få en hälsosam graviditet, med friska barn.

Förutom att minska den totala frekvensen av prematura födslar, så kan progesterongelen också reducera respiratory distress syndrome (RDS), en andningssjukdom som kopplas till för tidigt födda barn. Både kvinnorna själva och barnen upplever mindre fall av RDS som ett resultat av progesteronbehandlingen. De Spädbarn vars mödrar har inte fick progesteron under graviditeten, löpte nästan tre gånger större risk för att utveckla RDS än de barn från mödrar som fick hormonerna.

Källa:NaturalNews

www.kostkoll.se