Narkolepsi, kataplexi kopplat till läckande tarm, miljögifter och kemikalier!

Narkolepsi är ett anfall av påtvingad sömn, som framträder vid ett neurologiskt tillstånd då personen tex känner en viss känsla, skrattar, gråter eller är stressad. Det är vanligt att det kommer tillsammans med kataplexi, som innebär ofrivillig muskelrörelse där musklerna inte agerar utifrån personens tankar. Samtidigt som han i sin hjärna försöker röra sig, så lyder inte musklerna och han faller istället samman.

Narkolepsi drabbar 1 på varje 2000 invånare och förklaras medicinskt som en selektiv förlust av en grupp nervceller i hypothalamus. Narkolepsi är oftast förknippade med stress, traumatiskt upplevelser och/eller autoimmuna sjukdomar, vilket visar att det sannolikt kan kopplas till en läckande tarm, som i sin tur orsakats av stressen. Den läckande tarmen läcker ut skräp i blodet, som i sin tur påverka nervcellerna. Det skulle dessutom vara intressant att se hur dessa människors kemikaliebelasning ser ut och hur de äter. Att nerver även påverkas av miljögifter, kemikalier, elektromagnetisk strålning, tillsatser (sötningsmedlet aspartam), bromider m.m.  

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.zarahssida.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se