Nanoteknik och morgellons sjukdom

Jag fick just en intressant text mailad till mig från min kära kollega och vän, Sanna Ehdin.  

Texten handlar om självreplikerande nanoteknik, som används för att producera t ex selleri och choklad med samma egenskaper som äkta mat, men med mer vatten. Vattnet bär smaken men tillför få kalorier, samtidigt som det ökar förtjänsten ioch med den ökade vikten. Nanotekniken bygger på att man ökar den yta som är i kontakt med smak och lukt receptorer (se studien nedan)

Vad få vet är att nanotekniken påverkar kroppen på ett oerhört dåligt sätt. De studier som finns, visar att de kolnanorör som är långa, istället för korta, inte kan elimineras av immunförsvarets makrofager. Ett exempel är de nanopartiklar som vi andas in, som samlas i botten på våra lungor.

När nanopartiklarna fortsätter att växa i kroppen, så anses det kunna skapa sjukdomen morgellons sjukdom. Om detta stämmer kommer sannolikt framtida forskning att utröna. Läs mer om Morgellons

Läs mer om GMO och nanoteknik: GMO-guiden

Nutr Health. 2011, 20 (3-4) :231-6.
Mat nanoteknik: vatten är nyckeln till att minska energitätheten i förädlade livsmedel.
Robson AA. SourceIUEM (UMR CNRS 6539), Université de Bretagne Occidentale, technopole Brest-Iroise, Place Nicolas Copernic, 29.280 PLOUZANE, Frankrike. a.a.robson @ hotmail.com

www.kostkoll.se