Musik för hälsans skull!

Min utbildning som jag har läst till hälsopedagog rymde lite annorlunda saker såsom musikterapi och bildterapi. Visserligen, så är dessa väldigt omfattande och musiken som används är skränig och långt ifrån härlig att lyssna på. Det som läkarna har kommit på är att dessa toner kan skapa lugn, minska koncentrationssvårigheter m.m. och det används till stor del till barn. Och jag kan verkligen förstå dess inverkan, för om du är arg, glad, ledsen, så är den känsla som finns i musiken helt fantastisk. Det är också fascinerande att jag minns de gamla sånger som sjungits i min barndom, som om det vore igår!

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar.


Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. Musikterapi är en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationellt nätverk beträffande utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet. Musikterapeutens arbetsfält spänner över hela livscykeln.


Världsorganisation för musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit följande definition av musikterapi:


”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. Musikterapi har som mål att ge individen möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet.” Musikterapi kan ges som förebyggande insatser, rehabilitering eller behandling och bedrivs individuellt eller i grupp.


Källa: http://www.musikterapi.se