Motverka förkylning och influensa genom att blockera ICAM-receptorerna och cellens inflammatoriska egenskaper (tex: TNF-a)!

När du blir förkyld, så beror det på att det kommer in virus som fastnar längst in i näsan (Nasopharynx) och där börjar det sedan att föröka sig genom dubblering. ICAM-receptorer tar sedan upp viruset i cellerna, vilket gör att cellerna producerar inflammatoriska egenskaper (induction of mediator), såsom exempelvis TNF-a som producerar feber.

Vissa saker kan blockera BÅDE ICAM-receptorernas upptag av virus (verkar antiviralt) samt produktionen av inflammatoriska egenskaper ( verkar antiinflammatoriskt).  


Det kan också vara intressant att veta att en influensa alltid börjar med ett virus, men att detta virus sedan kan ge så pass lägre immunförsvar, så att bakterier kan ta fäste. Det är i princip uteslutande det som sker hos de som avlider från influensa, då de egentligen avlider från bakterier som kan verka fritt i kroppen. Virus kan gömma sig i kroppen och bygga in sig, så att kroppens immunförsvar inte längre ser att de finns i kroppen. Dessa virus kommer sedan fram när du är extra trött, har nedsatt immunförsvar eller utsätter din kropp för långvarig stress.

God kost, regelbunden motion, låg stress, vätskeintag, utomhusvistelse, D-vitamin, antioxidanter, men framförallt, god sömn är viktiga faktorer för att motverka en förkylning eller influensa alternativt att bli av med den på ett snabbt och effektivt vis…    

www.friskabarn.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.kostkoll.se
www.zarahssida.se