Morgellons sjukdom kan vara kopplad till genetiskt modifierade livsmedel

Nu påbörjas en ny studie utförd av Centers for Disease Control (CDC). Studien baseras på tester och intervjuer med 150 till 500 patienter som lider av Morgellons sjukdom. Studien kommer att göras i norra Kalifornien där många patienter med Morgellons sjukdom bor. Tidigare har sjukdomen bortförklarats som en bluff och inom svensk sjukvård talar om man oftast om att den är en psykisk sjukdom, där den drabbade har vanföreställningar om att han/hon har drabbats av parasiter.

Symtomen för sjukdomen är att det uppstår sår eller små hål i huden, där det växer ut fibrer som små, långa maskliknande trådar. Trådarna är vassa som glas i ändarna och är hårda och böjbara som plast. De kan också växa från sårområden som ser ut som eksem eller psoriasis, och att dessa fibertrådar lossnar tillsammans med flagor och var. Till symtomen hör också att det kliar starkt på kroppen och att de drabbade känner en krypande känsla i kroppen. Detta förklarar med att dessa små trådliknande varelser kryper under huden och tar sig ut den vägen.


Nya rön antyder att sjukdomen är högst verklig och att den kan ha ett samband med genetiskt modifierade (GM) livsmedel. Merparten av de som är drabbade är högkonsumenter av genmanipulerade livsmedel, vilket är en av de bidragande orsakerna till teorin.


Symtom, förutom ovan nämnda är en stor, stor trötthet, allmän förvirring, kortsiktig minnesförlust, ledvärk och synförändringar. De lider ofta dessutom av sjuklighet, social dysfunktion, depression, nedsatt immunförsvar samtidigt som de får stora funktionshinder som leder till att de förlorar både familj, barn och vänner. Många av patienterna har starka självmordstankar. I februari 2007 hade cirka 10.000 familjer registrerats hos Morgellons Research Foundation (MRF) varav 24 procent av dessa bor i Kalifornien.

Fibrerna ser som sagt ut som böjligt plast och kan vara flera millimeter långa. Vissa av dem har ett zig-zag mönster och trådarna är starka som spindelträd. Flera patienter berättar om att det känns som att vätska flyter under huden och att svarta eller blå hårliknande fibrer börjar växa ut ur huden. 


Många läkare hävdar att sjukdomen beror på parasiter, men faktum är att ingen parasitmedicin varken förbättrar eller läker sjukdomen. Psykologer har tidigare hävdat att det snarare handlar vanföreställningar i form av parasitosis, dvs en form av psykos som gör att patienten har vanföreställning där de tror att de är smittade av parasiter. Numera verkar det dock, som att kopplingen finns till genmanipulerade livsmedel och att det är den genmodifiering som påverkar kroppen, som utvecklar denna sjukdom.  


Forskare har nämligen upptäckt att fibrer från olika personer med sjukdomen, såg anmärkningsvärt lika ut, trots att miljöfaktorer och arv inte på något sätt hör samman. Specialister på infektionssjukdomar hävdar att fibrerna tillhör svampsläktet och att detta har upptäckts efter att fibrerna brutits ner och deras DNA har studerats. Fibrerna innehåller dessutom ämnet Agrobacterium, ett släkte av gramnegativa bakterier som kan skapa genetiska förändringar, inte bara hos växter utan också andra eukaryota arter, såsom i de mänskliga cellerna.


Morgellons Research Foundation testade ovan nämnda teori genom att ta biopsier för att undersöka den eventuella närvaron av Agrobacterium hos Morgellons patienter. Studien visade att dessa fanns hos de sjuka människor, men inte i den friska kontrollgruppen.

Enligt forskarna så innebär detta att det antingen är så att Agrobacterium orsakar Morgellons sjukdom eller att Morgellons är en verkligt smittsam sjukdom. Kommande studier skall genomföras, där man skall granska om Agrobacterium inte bara närvararar extracellulärt, utan även kan orsaka genetiska omvandlingar av infekterade vävnader och om infektioner hos försöksdjur med Agrobacterium kan skapa symtom på Morgellons.

Mer om GMO: www.gmo-guiden.se

Källa: NaturalNews

www.kostkoll.se