Minskade symtom från dialys med E-vitamin och L-karnitin

I en prospektiv studie med 20 patienter som alla hade terminal njursjukdom med kronisk hemodialys, påvisades minskade biverkningar vid intag av L-carnitin och vitamin E. Alla patienter led av vanliga dialyssymtom såsom högt blodtryck, muskelkramp, illamående , kräkningar och huvudvärk.

Patienterna behandlades enbart med vitamin E ( 200 IE / d ) och L – karnitin ( 500 mg / d) var för sig, eller i kombination. Alla tre behandlingarna minskade frekvensen av muskelkramper, men främst kombinationsbehandling och E-vitamin ensamt. Författarna sammanfattar studien med att både L-karnitin och vitamin E kan minska symtom vid hemodialys.

Reference: ”Comparison of vitamin E and L-carnitine, separately or in combination in patients with intradialytic complications,” Tayebi Khosroshahi H, Habibi Asl, et al, Nephrourol Mon, 2013 Sept; 5(4): 862-5. (Address: Department of Nephrology, Liver and Gastrointestinal Disease Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu