Minskad risk för hjärtkärlsjukdom med gröna grönsaker och C-vitaminrik frukt

En prospektiv studie med 71 141 kvinnor från Nurse Health Study (utförd 1984-2008) och 42 135 män från Health Professional-studien (utförd 1986-2008) visar på vikten av god kost vid förebyggande mot kärlsjukdom. Alla testpersoner var fria från diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer vid studiens början. Under studiens gång bedömdes deras kost via ett validerat frågeformulär som uppdaterades/validerades vart 4 år.

Under studiens tid inträffade 2 582 fall av hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor och 3 607 fall av hjärt-kärlsjukdom hos män. Resultaten visade på minskad risk med 17 procent hos de testpersoner som hade ett högt intag av frukt och grönt. Speciellt de som hade hög konsumtion av citrusfrukter, gröna bladgrönsaker, betakaroten och C-vitaminrika frukt och grönsaker påvisade minskade risker. Resultatet stödjer tidigare studier, som visar att antioxidantrika och mineralrika råvaror som gröna grönsaker och frukt, förebygger hjärt- kärlsjukdom. 

Reference: ”Quantity and variety in fruit and vegetable intake and risk of coronary heart disease,” Bhupathiraju SN, Wedick NM, et al, Am J Clin Nutr, 2013 Oct 2; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA). 

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu