Minska sömnbesvär och stress med rätt nivåer av melatonin och serotonin

Jag har många patienter som besväras av sömnproblem på olika sätt. Vanligtvis beror detta på att melatonin inte ligger korrekt, då melatonin är ett sömnhormon som är nödvändigt för god sömn. Vid denna typ av besvär brukar jag rekommendera att man gör enligt följande:

1. Börja med att mäta melatonin i ett labrixtest för att se hur kurvan ligger över kväll, natt och morgon. Jag brukar rekommendera att även mäta kortisol, då kortisol är antagonist till melatonin. Vid stress och högt kortisol är låga värden av melatonin mycket vanligt, både på grund av att kortisol trycker ner melatonin men också på grund av att kroppen producerar höga nivåer av serotonin vid stress. Serotonin och melatonin ingår i samma cykel.

2. Om värdet på melatonin inte är korrekt så finns flera orsaker. En orsak är att det saknas tryptofan (pga dålig matsmältning eller för hög förbrukning), den aminosyra som används som material till serotonin och melatonin. En annan orsak är att det saknas de näringsämnen som krävs för konvertering från tryptofan vidare till 5htp, serotonin och sist melatonin. Man ser på provsvaren om du saknar tryptofan, om det är konverteringsproblematik eller om dina besvär beror på förskjuten dygnskurva. Det sistnämnda, förskjuten dygnskurva, är mycket vanligt då många av oss använder datorer, tv och telefon sent på kvällen. Denna apparatur och dess blåa ljus blockerar konvertering från serotonin till melatonin och gör att melatonin blir lågt inför sömnen. I dessa fall syns ofta lågt melatonin på kväll och natt och högt värde framåt morgonen.

3. När du tagit prover och fått hjälp att fastställa orsaken till dina sömnbesvär så bör dessa obalanser korrigeras. Jag brukar använda de näringsämnen som krävs för konvertering (B2, B3, B6, folat, magnesium och zink) men rekommenderar alltid att man även använder UVEX-glasögon som blockerar blått ljus och på så vis bidrar till god omvandling av serotonin vidare till melatonin. Läs mer om UVEX som är helt fantastisk hjälp för detta. Det intressanta är att just B-vitaminer, magnesium och zink förbrukas vid stress och att de på så vis ofta ligger lågt efter lång tids stress. Konsekvensen blir att många av kroppens konverteringsprocesser inte fungerar optimalt varav cykeln med serotonin och melatonin är en av dem. (En annan cykel som också fungerar väldigt mycket sämre vid brist på B-vitaminer, magnesium och zink är konvertering från fenylalanin vidare till tyrosin, l-dopa, dopamin, noradrenalin och adrenalin. Även avgiftning i levern och konvertering av fettsyror är beroende av dessa näringsämnen).

4. Ta gärna hjälp av näringsterapeut för provtagning av melatonin och en personligt anpassad rekommendation baserat på dina provsvar. Denna process är även viktig vid lågt serotonin, då även lågt serotonin kan bero på låga nivåer av tryptofan (pga dålig matsmältning och/eller långvarig stress), brist på näringsämnen eller brist på solljus/dagsljus. Ett tips vid serotoninbrist är också att undersöka tarmfloran då det krävs e.coli-bakterier för konvertering av serotonin. Just lågt e.coli i kombination med låga bifidobacterium och fusobacterium är mycket vanligt vid stress, vilket innebär sämre konvertering av serotonin men också tendens till histaminintolerans. Serotonin mäts i urin och även där syns orsaken till brist, särskilt om serotoninmätning kombineras med mikrobiomtest som mäter tarmfloran med speciell DNA-teknik.