Lutein minskar CRP (C-reaktivt protein) och ilpidoxidation hos ickerökare

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie, utförd på 117 friska icke-rökare, som fick tillskott med lutein (10 eller 20 mg/dad) under en period av 12 veckor, påvisades betydande ökningar i plasmaluteinnivåer. Resultaten stödjer teorin att luteintillskott kan minska biomarkörer för inflammation (CVD) genom minskad lipidperoxidation och inflammatorisk reaktion. 
 
Reference: ”Lutein supplementation reduces plasma lipid peroxidation and C-reactive protein in healthy nonsmokers,” Wang MX, Jiao JH, et al, Atherosclerosis, 2013 Jan 29; [Epub ahead of print]. (Address: School of Public Health, Xi’an Jiaotong University College of Medicine, 76 Yanta West Road, Xi’an, Shaanxi 710061, China).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu