Lutein kan öka synprestandan och minska degeneration av ögat

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 1år interventionsstudie, utförd på 120 friska förare med långvarig ljusexponering, fann att lutein kan förbättra den visuella prestandan under låg belysning. Testpersonerna fick antingen 20 mg lutein dagligen eller placebo. Mätningar genomfördes vid baslinjen samt efter 1, 3, 6 och 12 månader. I bedömningen ingick synskärpa, serumluteinkoncentrationer (MPOD) och visuell prestanda. Resultaten visade att serumlutein och centrala luteinkoncentrationer ökade kraftigt, jämfört med kontroller. Ökningar i kontrast och bländningskänslighet syntes i luteingruppen, vilket tyder på att lutein kan förbättra möjligheten att köra på natten och/eller andra aktiviteter som sker vid låg belysning.

Reference: ”Lutein supplementation improves visual performance in Chinese drivers: 1-year randomized, double-blind, placebo-controlled study,” Yao Y, Qiu QH, et al, Nutrition, 2013 Jan 26; [Epub ahead of print]. (Address: Qing-hua Qiu, Shanghai First People’s Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao-tong University, Shanghai, P.R. China. E-mail: drqinghuaqiu@yahoo.cn)

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu