Lös upp gamla känslor med Emotion Code och Body Code

Det är ljus i tunellen!

Body Code och Emotion code är två omfattande behandlingsformer, med främsta uppgift att lösa upp känslor som satt sig psykologiskt/känslomässigt eller i kroppen.

I dagens samhälle utsätts vi för både inre, yttre och fysiologisk stress. Många människor är högpresterande, har höga krav på sig själva och blir lätt utmattade. Kroniska sjukdomar blir allt vanligare och min erfarenhet är att det sällan hjälper att enbart ändra sina kostvanor. Utöver att förändra sin kost, behövs ändrade vanor kring sömn, vila, stresshantering och att man väljer att arbeta med sig själv och sina svagheter.

Ett tips för att bearbeta gamla känslor och rädslor som satt sig i kroppen, är att testa Emotion Code och Body Code. Dessa två behandlingar kan hjälpa långt vid olika problematiker, både fysiologiska och psykiska. Under en session med Body Code eller Emotion Code använder man sig av kinesiologisk testning för att finna olika oupplösta gamla tankar, känslor och mycket annat gammalt som skapar besvär.

Läs mer: Isilia

 [fb_button]