Lågt testosteron, metabolt syndrom och insulinresistens

Minskande testosteronnivåer ses vanligen hos män, och suboptimala eller låga testosteronnivåer är ofta associerade med åldrande. Denna typ av minskning i manliga hormoner kallas för andropause eller manligt klimaterie och motsvarar kvinnans klimaterie med minskad ovarieproduktion av östrogener och minskade progesteronnivåer.

Testosteron är ett viktigt anaboliskt hormon hos människor, som är viktig för både fysisk och psykisk hälsa. Det ökar energi, förhindrar trötthet, hjälper till att upprätthålla normal sexdrift, ökar styrkan hos alla strukturella vävnader såsom hud / ben / muskler och hjärtat samt förhindrar depression och mental utmattning. Testosteronbrist är ofta förknippad med symtom som nattlig svettning, insulinresistens, erektil dysfunktion, låg sexlust, minskad mental och fysisk förmåga, lägre ambition, förlust av muskelmassa och viktökning i midjan. Den främsta orsaken till denna ökning är visceralt fett, inte alltför stort subkutant fett. De viscerala fettcellerna är de mest insulinresistenta cellerna i människokroppen. De har överskott av hormonbindande receptorer för kortisol och androgen och minskade receptorer för insulin.

Ovan nämnda innebär att hormonnivåerna kan bidra till insulinkänslighet, genom att kortisol- och insulinnivåer stiger när progesteron, tillväxthormon och testosteron minskar. Den viscerala fettcellen med dess ökade receptorer, blodtillförsel och innervering börjar således att samla mer fett i form av triglycerider. Detta är en ond cirkel som, om den inte behandlas med med naturlig hormonbalansering, leder till bukfetma, diabetes och höga kolesterolnivåer dvs metaboliskt syndrom.

Stresshantering, motion, rätt näring, kosttillskott (särskilt zink och selen) och androgenersättningsterapi (kontroversiell vid prostatacancer) har alla visat sig öka androgenhalterna hos män och hjälpa mot symptom. Det viktiga är att veta hur mycket testosteron som krävs för varje enskild man och för att mäta det, så använder man sig av salivtester.  Fritt testosteron kan också beräknas i serum med användning av totalt testosteron, SHBG och PSA nivåer. Med dessa nivåer kan man beräkna fritt testosteron-index (FTI). Det normala FTI-intervallet är 0,7-1,0. Om FTI är under 0,7 bör testosteronbehandling initieras. Innan testosteronbehandling initieras måste PSA-nivån ligga inom det förväntade området och inte ligga för högt. Det finns inga bevis på att testosteron ökar risken för prostatakörtelcancer men om cancer har utvecklats kan testosteron påskynda tillväxten.

Om du önskar mäta testosteron i salivtester, labrixtest från Doctors Data, så kan du boka tid och läsa mer via länken: Mätning av hormoner i saliv

Källa: www.labrix.com