Låga doser av Curcumin-lipidextrakt kan förbättra hälsa

En randomiserad, kontrollerad studie med friska medelålders människor (40 till 60 år) visade att 4 veckors låg dos med curcumin-lipidextrakt förbättrade den allmänna hälsa utifrån flera olika parametrar.  

Försökspersonerna fick antingen en lipiderade form av curcumin 80 mg per dag eller placebo under studiens 4 veckor. Blod-och salivprover togs före och efter 4 veckors behandling, vilket visade att curcumingruppen erhöll sänkta värden av plasma triglycerider, sänkta nivåer av salivamylas, lägre plasmakoncentrationer av beta amyloid protein, saliv radikal-kapacitet, aktiivitet av plasma katalas, ökad plasma myeloperoxidas. Det syntes ingen ökning av C-reaktivt protein (CRP). I placebogruppen syntes ingen förädring alls, varken på inflammatoriska parametrar och/eller andra mätvärden.

Resultatet visar att en låg dos av curcumin-lipid kan producera en mängd potentiellt hälsofrämjande effekter hos friska medelålders människor.

Reference: ”Diverse effects of a low dose supplement of lipidated curcumin in healthy middle aged people,” Disilvestro RA, Joseph E, et al, Nutr J, 2012 Sep 26; 11(1):79. (Address: Robert A. DiSilvestro, Department of Human Nutrition, The Ohio State University, Columbus, OH, USA. E-mail: disilvestro.1@osu.edu ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu