L-arginin kan förbättra kardiovaskulär hälsa och förbättra glukosmetabolismen

En postprandial pilotstudie med 7 friska försökspersoner och en dubbelblind crossover-studie  med 15 överviktiga patienter med nedsatt glukostolerans och metabolt syndrom, visar att L-arginin kan förbättra endotelfunktionen. Förbättrad endotelfunktion minskar således riskerna för hjärt- kärlsjudom.

Testpersonerna fick L-arginin-berikade kex innehållande 6.6g l-arginin, 21,9 g kolhydrater, 3,6 g protein, 7,5 g fett och 4,3 g kostfibrer jämfört med placebokex eller 6,6 g pulveriserad L-arginin. L-arginingruppen fick ökade värden av L-arginin, NOx, cGMP, PI-BF medan deras cirkulerande glukos, proinsulin / insulin-förhållandet och fettmassa minskade jämfört med placebo. Resultatet visar att L-arginin kan öka endotelfunktionen och förbättra glukosmetabolismen, insulinkänslighet och insulinutsöndringen.
 

Reference: ”l-Arginine enriched biscuits improve endothelial function and glucose metabolism: A pilot study in healthy subjects and a cross-over study in subjects with impaired glucose tolerance and metabolic syndrome,” Monti LD, Casiraghi MC, et al, Metabolism, 2012 Oct 3; [Epub ahead of print]. (Address: Lucilla D. Monti, Cardio-Diabetes and Core Lab Unit, Metabolic and Cardiovascular Science Division, San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy. E-mail: monti.lucilla@hsr.it ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu